Cursos de benestar animal

FRUGA NO DEZA OFERTA DOUS CURSOS RELACIONADOS CO BENESTAR ANIMAL:
1. Curso para obter o carné en materia de Benestar Animal
do 3 ao 10 de marzo (20 horas) en horario de mañá de 11 a 14:30 horas
2. Curso para obter o certificado en materia de Benestar animal para conductores e transportistas de animais vivos.
do 15 ao 17 de marzo (10 horas) en horario de mañá de 11a 14:30 horas.
Para facer o de transportistas será obrigatorio cursar antes o modulo básico.
Interesados: anotarse chamando ao telefono 986 18 18 61

Prazo de inscrición nos cursos aberto ate o día anterior ao comenzo do mesmo