APONTAMENTOS DE ENXERTA NO ROSAL

A aplicación prática dos coñecementos adquiridos foi seguida con interese polos/as mais de corenta asistentes ao curso

Baixo a dirección de Francisco Rego, Responsable técnico da Estación de Enología de Galicia EVEGA, foron impartidas unhas sesions prácticas sobre enxerta na vide no Rosal. Comenzou cunha charla introductoria no Centro Social e Recreativo de San Miguel de Tabagón para seguir durante dous sábados (28 de marzo e 10 de abril) a realización en viña,  situada nas inmediacions de Ponte Tamuxe no Rosal.

O Rosal, 27 de Abril de 2010.-Os enxertos postos en práctica corresponden aos propios do ano como son os de cuña (inverno-primaveira) e outras variantes como o inglés e o mallorquin. Aparte dos enxertos citados se explicaron todos os demais como os de aproximación, en verde, de xema, etc.

Na demostración práctica foi dividido o persoal asistente para en grupos de 4-5 persoas acometer enxertos na dita viña e con diferentes variantes no que respecta a material de selado (cintas pĺásticas, isolante, pintura especial, etc.) como a utilización da botella de auga como alternativa ao tapado clásico con terra. Primeiramenta se aprendía a
elaborar as puas das variedades a enxertar e logo a cortar os bravos para finalmente acometer a enxerta en sí.

Nestas xornadas tamén se aproveitou para explicar todos os preparativos necesarios para a enxerta como a importancia da escolla das navallas, a conservación da madeira de inverno, etc. Unha das claves que sinalou
Francisco Rego foi a necesaría e debido afiado das navallas, tan sinxelo como iso, xa que os cortes efectuados deben ser rectos e precisos.

Durante a próxima Feira do Viño do Rosal será posible ollar na viña o resultado efectivo das enxertas feitas polos alumnos/as, entón se poderá avaliar o seguimento positivo deste Curso. Para próximas prácticas na Comarca se ten previsto facer algunha enxerta en verde xa que é preciso esperar a finais de maio como mínimo.

Algunha das práticas realizadas.
Algunha das práticas realizadas