Lei estatal para…,o desenvolvemento rural?

Autora: Anabel Gulías Torreiro.

Vivindo na Galiza é imposíbel non tratar de definir unha política de desenvolvemento rural efectiva que contemple os nosos feitos diferenciais que precisan de alternativas distintas ao resto de zonas rurais do estado.

Semella lóxico entón que a Consellaría do Medio Rural de Galiza entenda que os temas que afectan ao desenvolvemento rural deben ser tratados e considerados como prioritarios. Fundamentalmente, para tratar que o medio rural galego non desapareza tendo en conta o risco factíbel de que así sexa.

Continuar lendo en:  http://www.terraetempo.org/artigo.php?artigo=1754&seccion=6#