ASINADO O CONVÉNIO DE COLABORACIÓN ENTRE FRUGA E CIG

Xurxo Álvarez e Suso Seixo, durante a sinatura do convénio.

Compostela, 20 de setembro de 2010.- O pasado venres 17 Xurxo Álvarez, Presidente da FRUGA, e Suso Seixo, Secretario Xeral da CIG, asinaron en Compostela o Convenio de Colaboración que formaliza as relacións entre a FRUGA e a CIG. Este acto celébrase logo de que os distintos órganos de governo das duas organización desen a sua aprovación a un texto que estabelece os eixos fundamentais nos que se teñen que dar as relacións entre duas organizacións irmás na defensa das clases traballadoras e populares da Galiza.

Asi, ambas as entidades contarán con delegacións nomeadas polos seus respectivos órganos de governo para executar o desenvolvimento deste convénio que recolle, entre outras cuestións, a necesidade de colaborar nos distintos procesos eleitorais que afecten a unha ou à outra organización, asi como o apoio nas distintas comarcas onde fora necesario o uso das distintas infraestructuras e servizos dos que unha ou outra puidera dispor.