CARTA DE AMOR A FEIJOO

Compostela, 16 de novembro de 2010.- Às veces unhas poucas liñas son suficientes para evidenciar o que a FRUGA ven denunciando nos últimos tempos, a respeito da actitude tomada por uns e outros en relación coa crise que está a atravesar o sector leiteiro na Galiza. Asi, o 23 de setembro, as tres organizacións agrárias “representativas” do sector e a Asociación Galega de Cooperativas Agrárias dirixian-se a Feijoo en termos que, como pouco, podemos cualificar de “amorosos”, cando non de rendición à política de “balons fóra” e “isto nom vai comigo” que está a pór en prática no agro o Partido Popular desde a Xunta de Galiza.

Carta das OPAs e AGACA a Feijoo.