O desenvolvemento do medio rural en couto pechado (e para os seus )

Autor: Xosé Alfredo Pereira Martínez. Poidera parecer sorprendente ,mais, non o é, que o sistema capitalista, defensor da sacrosanta liberdade de empresa e da non intervención do estado, só aplica esta máxima, cando se trata de que os “seus” acaden beneficios e plusvalías. Cando do que se trata é de subsanar perdas, entón socialízanas e cárganas nas costas das clases traballadoras e populares. A subsanación do sistema financeiro, causante da crise actual, é paradigma de esta perversa teoría política. Ler o artigo completo aquí.