Presentadas as candidaturas aos Consellos Reguladores de Ourense

As distintas denominación s de orixe no viño e na pataca contarán con candidatos e candidatas da FRUGA

Ourense, 8 de maio de 2012.- Nas últimas xornadas estanse a presentar as distintas candidaturas da FRUGA aos procesos electorais abertos nas distintas DOs e IXPs da Galiza. Desta volta tócalle às localizadas en Ourense. Así a FRUGA concorrerá na IXP Pataca da Galiza coa lista encabezada por Xosé Antonio Fernández Fernández, de Xunqueira de Ambia, seguido por  Xosé Manuel Conde Gómez e Anxel Suárez Vázquez, ambos de Xinzo da Lima. Como suplentes figuran Urbano Diaz Quintas, de Sandiás, e Maria del Rosario Fernández Enriquez, de Xinzo de Limia. Nas denominación vitícolas FRUGA concorre tanto no sectyor produtor como no colleiteiro e adegas pequenas. Deste xeito, no DO Ribeiro, sector produtor, o canditato que encabeza a lista é Xosé Manuel González Vilas, de Ribadavia, seguido de Xosé Pérez Castro, de Cenlle e Ana Paz Vilar, deCastrelo de Miño. Son suplentes Xosé Xaime Gil Garrido e Maria Neves Paz Vilar, os dous de Castrelo de Miño. No sector colleiteiro os candidatos son Francisco Xavier Monsalve Álvarez, de Arnoia, e Benito Eladio Rodríguez Fernández, de Beade.

Na DO Valdeorras presentanse, polo sector produtor, Xoaquín Sánchez Rodríguez, d´A Rua, Maria Teresa Nuñez Veja,de  Petín, e Xosé Luis Rodríguez Pazo, de Rubiá, sendo o suplente Chadeouro Adega SL, d´O Bolo. No sector que agrupa ás adegas pequenas, a candidata é Adega O Casal, SAT, de Rubiá.

Por último, na DO Monterrei, a candidatura da FRUGA está comandada por Alfonso Fernández Fernández, seguido de Xilberto Chaves Justo, Xosé Luis Fernández Fernández, sendo os suplentes Andrés Sanmamed Fernández e Victoriano Rodríguez Carballal polo sector produtor. Nas adegas pequenas o candidato é  Antonio Álvarez Suárez, con Alvaro Martínez Lobariñas na suplencia.