Pola lingua que nos une: tod@s a Compostela!

Mañá, 27 de xaneiro, os galegos e as galegas citámonos en Compostela na defensa da nosa lingua, da nosa identidade e do noso futuro como povo.

Durante séculos tentaron exterminar o noso idioma. E durante séculos as nosas verbas foron agarimosamente gardadas, coidadas e conservadas ao pé das lareiras; percorreron as corredoiras do noso País, sementaron as nosas leiras e froreceron para darnos a nosa propia maneira de entender o mundo. O rural deste País foi depositario do noso legado mais preciado. O rural deste país voltará percorrer mañá as rúas de Compostela reclamando a herdanza que nos quer ser roubada.