As declaracións no Xulgado dos diretivos de AALL ratifica a necesidade de creación da Comisión de Investigación no Parlamento Galego solicitada pola FRUGA

Segundo eles, a Xunta de Galiza participaba directamente nas decisións tomadas desde a propia empresa, o que a fai responsable da situación actual

Lugo, 22 de xaneiro de 2014.- Dous dos directivos da empresa Alimentos Lácteos (AALL), Eugenio Montero e Arcadio López (ámbolos dous, membros do Partido Popular), foron chamados onte a declarar no Xulgado Mercantil en Lugo despois de que o administrador concursal presentara unha demanda contra eles por, supostamente, ter cobrado ilegalmente, cada un deles, soldos por un importe mensual de 5.800 euros ao
mes.
O motivo é porque, segundo a acusación, Montero e López cobraron os seus soldos aínda que a empresa non estaba dando beneficios, o que é incompatible cos estatutos, e xa que logo, ilegal. Outro punto chamativo nete caso é que nen tan sequera existiron contratos laborais entre estas dúas persoas e AALL.
Na vista, o propio Eugenio Montero, ante a pregunta de porqué posteriormente deixaron de recibir os seus salarios por parte de AALL, respostou que iso aconteceu porque se tomara a decisión directamente desde a Xunta, e que polo tanto, seguindo a declaración,
debían cesar das súas funcións. É dicir, que desde o propio executivo de Feijoo partiu a orde de que debían deixar de recibir os seus soldos.
Desde a Federación Rural Galega-FRUGA, estas manifestacións confirman que a Xunta de Galiza era quen dirixía o proxecto, o que a fai responsable, xa non só da creación de Alimentos Lácteos baixo criterios partidistas e caciquís, senón tamén da súa mala xestión e posterior quebra.
Desde FRUGA, esiximos primeiramente unha solución para o perto de 1000 produtores/as aos que se lles adebeda o leite de varios meses e que se reactive a actividade na planta.
Do mesmo xeito, vemos imprescindible a creación dunha comisión de investigación no Parlamento Galego que axude a aclarar cal foi realmente o papel da administración galega, así como a necesidade de depurar responsabilidades políticas, e penais se as houbera, ata as súas últimas consecuencias.