FRUGA entrega na Xunta de Galiza milleiros de sinaturas exixindo solucións aos danos causados pola fauna salvaxe

    Unha campaña informativa con xuntanzas e recollidas de sinaturas percorreu o País dando voz á indignación das persoas que viven no rural
Lugo 31 de xaneiro de 2014.– Nos últimos tempos as explotacións agrarias galegas e en xeral todo o campo galego está sufrindo cada vez máis intensamente danos ocasionados pola fauna salvaxe, cunha incidencia enorme no caso do xabarín. Todo isto nunha situación económica terríbel que afecta especialmente ao mundo rural e as explotacións agrarias galegas. Sinalar tamén que dende o ano 2009 a Xunta deixou de pagar axudas polos danos do xabarín.
Desde a Federación Rural Galega-FRUGA, somos conscientes de que é a Xunta de Galiza quen debe asumir a súa responsabilidade e non tratar de trasladarlle a carga aos TECORES. A administración pública é a posúe a capacidade técnica e económica para encarar e darlle solución ao problema da fauna salvaxe, e non, tal e como pretende, que sexan os TECORES os que teñan toda a responsabilidade dos danos que estes animais ocasionen a terceiros. O
Goberno Galego, con esta actitude, o único que pretende é fuxir do seu deber e enfrontar a unsveciños con outros. Os cazadores non son o problema, senón parte da solución.
Debemos incidir tamén en que o incremento dos danos da fauna salvaxe sobre os cultivos éconsecuencia do abandono e desestruturación do medio rural galego, froito das políticas erradas que o Goberno do PP está a desenvolver na Xunta de Galiza.
O desenvolvemento das nosas alternativas sustentaranse nos seguintes eixos:
-Asunción por parte da Xunta de Galiza da súa responsabilidade e competencia no tratamento da problemática asociada aos danos causados pola fauna salvaxe.
-Elaboración dun informe da situación actual, comezando por elaborar un estudo rigoroso onde se analice o censo e distribución das poboacións de fauna salvaxe máis problemática e os seus danos. A partir de aí estudaranse diferentes métodos alternativos de control das poboacións. O equilibrio ecolóxico está roto, é preciso urxentemente un control efectivo da poboación de xabarín en Galiza.
-Habilitar de xeito urxente un fondo de danos de compensación que cubra os danos ocasionados pola fauna salvaxe, incluíndo as perdas de colleitas e animais.
-Establecer unha serie de medidas de apoio á actividade agraria e de desenvolvemento rural que axuden a ordenar o territorio.
Por todo o anterior, FRUGA desenvolveu unha campaña informativa de xuntanzas nas principais comarcas afectadas e de recollida de sinaturas nas feiras máis importantes, onde se debateu entre os veciños as solucións que se poden dar e sobre quen ten a responsabilidade sobre esta problemática.
Froito deste traballo, entregáronse 3.000 sinaturas na delegación da Xunta de Galiza en Lugo, dando voz ao sentimento de abandono que existe no rural. Ao mesmo tempo realizouse unha concentración de apoio diante do edificio administrativo onde se esixíu respecto e solucións ás dificultades estruturais que ten o rural galego en xeral e a reparación dos danos da fauna salvaxe
en particular.