A XUNTA NON PAGA AS AXUDAS DA PAC DA CAMPAÑA 2014

rosa-quintana-fincas--644x362

Descoñécense os criterios que está a seguir a Consellería do Medio Rural e do Mar para non pagar as axudas da PAC 2014

Lugo, 19 de xaneiro de 2015.- O pasado dia 16 de outubro o Ministerio de Agricultura español, por medio do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) transferiu aos Organismos Pagadores das Comunidades Autónomas aproximadamente 2.400 millóns de euros para proceder ao pagamento anticipado das axudas directas da PAC correspondentes á campaña 2014, loxicamente a Galiza tamén.

O anticipo correspondíase co 50% do importe da axuda e outro 50% tiña de ser pago a partir do 1 de decembro.

 

A día de hoxe a Federación Rural Galega- FRUGA, ten constancia de que non todas as persoas con dereito a cobrar as axudas da PAC, do ano 2014, teñen cobrado.

 

Desde a FRUGA descoñecemos cales son os criterios que está a seguir a Consellería do Medio Rural e do Mar para non efectuar os pagamentos nuns casos e noutros si, sen que os e as interesadas saiban os motivos e sen que desde a Administración lle dean explicación de ningún tipo.

 

Ese diñeiro é das labregas e labregos e non da Xunta da Galiza. As axudas PAC son en moitos casos un complemento económico imprescindível para a sustentabilidade de moitas explotacións.

 

Segundo o FEGA na campaña 2014 na Galiza presentáronse 34.444 solicitudes e no ano 2013 foran 35.551 que cobraran en total 125.987.901,54 euros. Nas explotacións de leite, segundo informes elaborados por técnicos da Consellería no ano 2011, as axudas viñan supondo un 10% dos ingresos da explotación, mas se a comparación se  fai a respecto da marxe líquida as axudas veñen supondo o 50%, e se se compara co lucro ( restando custes de oportunidade) sen as axudas o resultado sería cero ou mesmo negativo.

 

No caso das explotacións galegas de carne segundo a “Red Nacional de Granjas Típicas” do MAGRAMA, con axudas por vacas aleitantes, esta axuda veñen supor aproximadamente un terzo dos seus ingresos. Neste caso sen axudas directas non se cubrirían os custes efectivos, aínda que non se considerasen os custes de oportunidade o resultado sería cero.

 

Fica claro que as axudas da PAC para a maioría das nosas explotacións son fundamentais para garantir a súa subsistencia. Subsistencia que está pondo en causa a propia Consellería coa súa política de atraso á hora de pagar estas axudas en tempo e forma.

 

Desde a FRUGA querémoslle preguntar á Consellería: onde están os nosos cartos?.