AS EMPRESAS SON AS CULPÁBEIS E O GOBERNO GALEGO RESPONSÁBEL DA CRITICA SITUACIÓN DO SECTOR LEITEIRO GALEGO

para a web

 

FRUGA reclama a intervención inmediata da Consellería para reverter esta situación, senón verémonos obrigados a usar a única arma que temos; a mobilización.

 

Lugo, 18 de marzo de 2015. As explotacións lácteas galegas están a sufrir un verdadeiro calvario como consecuencia dos baixos prezos. As empresas están a facer o seu verdadeiro agosto, están pagando o leite a prezos moi baixos, a 0,29 euros de media, e ademais cando unha empresa deixa de recoller o leite dunha explotación, esta última non vai ter ningún tipo de garantía dunha futura recollida.  O sistema de contratos que se están a asignar entre explotacións e industrias, supoñen no fondo unha aceptación por parte dos gandeiros e gandeiras das condicións impostas pola industria, onde non hai ningún tipo de negociación entre as partes para conseguir unhas condicións comerciais aceptables para ambas. Os contratos supoñen unha imposición das industrias as ganderías de leite, nas cales o sector industrial impón prezos, data de pago, e a cantidade de leite que se pode vender no futuro.

Con esta situación, podemos observar como o futuro do sector lácteo vai ser deseñado polas industrias, chegando a decidir onde se vai a producir, a que prezos, que cantidade, que explotacións quedaran sen poder vendelo leite, e ademais, sempre garantindo uns beneficios empresariais, aínda que sexa a conta de apertar mais os produtores e produtoras. En datas pasadas as industrias falaban de tomar como referencia o prezo do leite en Francia, para chegar a acordos entre as partes no estado español. A dia de hoxe o prezo do leite en Francia é superior en 3 cts. o prezo que se paga en Galiza, e as industrias non din absolutamente nada. Na Galiza estamos a cobrar o prezo mais barato de todo o estado español.

Ante esta situación,  observamos como ante os abusos das industrias, a administración galega mira para outro lado, deixando que reine no sector lácteo a lei da selva. Dende FRUGA reclámanos da Consellería de Medio Rural, un papel activo en todo este proceso.  Resulta imprescindible que a conselleira convoque a tódolos axentes que formamos parte do sector lácteo, dende distribución, ata representantes dos produtores, sen ningún tipo de exclusión. E intentar que nestas negociacións, se cheguen a acordos que permitan cobrar o leite por encima dos custos de produción.

De non chegar a ningún tipo de acordo, por parte da Federación Rural Galega, consideramos clave un proceso de mobilización no sector lácteo galego. E participaremos en todo tipo de mobilización que de forma colectiva se convoque dende o sector produtor. Non podemos permitir que tendo unha industria culpable desta situación, a administración sexa a verdadeira responsable pola súa inacción ante un problema de tal magnitude.