DESDE FRUGA PEDIMOS A DIMISIÓN DA CONSELLEIRA DE MEDIO RURAL E MAR

conselleira-rosa-quintana--644x362

 

Pola súa absoluta nulidade na acción de goberno e o dano irreparábel que lle está a ocasionar ao séctor lácteo galego

 

Lugo, 13 de xullo de 2015.  En datas pasadas a Conselleira do Medio Rural e do Mar, mantiña unha xuntanza con diversas organizacións agrarias, co fin de tratar de buscar solucións a difícil situación que vive a día de hoxe o séctor lácteo galego. Segundo palabras da propia conselleira existen preto de 3000 gandeiros que cobrán o leite por debaixo de 0,20 euros litro. O cal significa que estas explotacións sufren importantes perdas derivadas da producción de leite. Igualmente podemos observar como temos un prezo medio moi por debaixo dos custes de producción.

Nesta xuntanza podemos observar como por parte da consellería se fixo unha vez mais, unha exclusión, xa que somentes se convocou a tres organizacións sindicales, deixando fóra desta convocatoria a outras organizacións profesionales agrarias, como é o caso de FRUGA. Dende logo isto xa demostra o pouco interés que este goberno ten no séctor lácteo, xa que nunha situación de máxima gravidade para este séctor tódalas organizacións deben ser participes do dialogo que se poida abrir coa administración. Excluir das xuntanzas negociadores a certas organizacións, significa actuar dunha forma cobarde e pouco seria, nun momento como este, no que o séctor lácteo está en serio perigo de desaparición.

Nesta xuntanza tamén comprobamos a ausencia case que total da indústria, xa que agás unha central leiteira que recolle leite na Galiza, non houbo outra empresa que estivera presente nesta xuntanza. Na dificil situación que nestes momentos se vive no séctor lácteo e que a conselleira seña incapaz de xuntar nunha mesa as principais centrales que recollen leite neste país, demostra unha absoluta nulidade na súa acción de goberno, polo que o dano que esta conselleira lle está a facer o séctor lácteo galego é irreparable. Ante esta situación dende FRUGA parécenos que o mellor que pode facer esta señora polo ben dos gandeiros e ganderias de leite galegos, e dimitir, e dende Fruga solicitamos a súa dimisión.