A lexislatura do rural iníciase coa axudas da PAC de 2016 sen pagar e con débedas pendentes da PAC de 2015.

alberto-nunez-feijoo

FRUGA demanda da Consellería do Medio Rural que axilice os tramites perante do Ministerio de Agricultura español para solicitar os fondos para poder pagar o adianto da PAC 2016.

Lugo, 11 de novembro de 2016. Hoxe co nomeamento de Alberte Núñez Feijoo como Presidente da Xunta de Galiza dáse inicio a unha nova lexislatura, que o propio Presidente designou como a lexislatura do rural.

Pois ben, mal inicio ten esta lexislatura do rural cando a Consellería é incapaz de facer unha simple xestión administrativa. Á nosa organización non se lle escapa que a actual equipa da Consellería, coa súa conselleira á cabeza, está en funcións e que ten as súas competencias limitadas, mas non as ten para facer tramites administrativos.

A día de hoxe a Consellería debería ter feitas as xestións necesarias perante o Ministerio de Agricultura, tamén en funcións até a semana pasada, para solicitar do Fondo Español de Garantía Agraria – FEGA, dependente deste Ministerio, o anticipo para poder proceder ao pagamento da PAC 2016, como así xa fixeron outras administracións como as de Andalucía, Estremadura, Castela-León, Castela-A Mancha, Nafarroa, Valencia e Murcia. Que a nós nos conste este trámite sigue sen ser feito por parte da nosa Consellería.

O 18 de xullo, deste ano, o Consellos de Ministros e Ministras de Agricultura da UE tomou o acordo de autorizar aos Estados membros para que puideran anticipar o pagamento da PAC 2016 a partir do 16 de outubro. Anticipo que pode chegar a ser do 70% mos pagamentos directos e até o 85% no caso das axudas ao desenvolvemento rural.

Por culpa da desidia da administración galega todas as persoas con dereito a cobrar este anticipo están pendentes de que á Xunta de Galiza lle dea a gana de solicitar ao FEGA o adianto para poder cobrar. Diñeiro que fai moita falta debido aos baixos prezos que estamos cobrando polos nosos produtos. No caso do sector lácteo a falta de liquidez ven motivada por ter que vender o noso leite cos prezos mais baixos de todo o Estado español e ter de enfrontar os gastos da recollida do millo forraxeiro e a implantación das pradeiras de outono-inverno.

Por outra parte, nestes momentos aínda están pendentes de pagar axudas da PAC do 2015. Algunhas delas pendentes da finalización de expedientes de inspección, mas outras por erros administrativos da propia Consellería, como o de equivocarse á hora de marcar o número de conta da persoa beneficiaria.

Desde a FRUGA pedímoslle ao señor Presidente da Xunta que si de verdade quere que esta sexa a lexislatura do rural empece pagando xa o anticipo da PAC de 2016 e solvente os erros administrativos que están impedindo o cobro de parte de algunhas axudas da PAC 2015, como pasa coas das vacas aléitantes, cando mais do 60% dos ingresos netos dunha explotación de carne depende do cobro destas axudas.