Para o sector lácteo galego o ultraneoliberalismo supón desaparición de granxas, deslocalización da produción e prezos baixos.

FRUGA demanda a intervención das administracións para regular o mercado e as relacións contractuais co fin de garantir prezos que cubran custos de produción.

 

Lugo, 4 de abril de 2017. O pasado dia 31 de marzo, cumpríanse dous anos da desaparición das cotas lácteas, que regulaban a produción de leite na Unión Europea. A implantación deste sistema levou consigo, que un importante número de ganderías galegas tiveran que facer importantes inversións na compra de cota. Traducíndose nun endebedamento na maior parte das nosas explotacións, e nalgúns casos ter de defrontar o pagamento de multas considerables derivadas do sobrepasamento da cantidade asignada.

 

No ano 2015, concretamente o dia 1 de Abril, o libre mercado imperaba ás súas anchas na produción de leite da UE. Aínda que isto é mais ben teoricamente, porque na práctica foron as industrias, que regularon a produción en función das súas necesidades.

 

Tras a desaparición das cotas lácteas, os prezos iniciaron unha tendencia baixista, o cal levou implícito que unha boa parte das granxas galegas están a producir por debaixo dos seus custos de produción.

 

Nestes dous anos, Galiza perdeu un total de 1051 explotación lácteas, concretamente mais dun 11% da súa totalidade, e as que quedaron non melloraron as súas rentabilidades.  As 8433 ganderías galegas que a dia de hoxe se dedican a produción de leite, sufriron as consecuencias dunha falla de regulación neste sector. Observándose casos nos cales deixaron de recollelo leite, ou mesmamente pagando prezos por baixo dos 0,20 cts. de euro a varios gandeiros galegos.

 

FRUGA considera necesario que as distintas administracións, poñan en marcha sistemas de regulación de mercado, do contrario podemos atoparmos cunha deslocalización da produción de leite, sendo Galiza a comunidade mais prexudicada. A dia de hoxe, os efectos desa deslocalización da produción, xa os estamos a percibir, concretamente na ameaza que significa a granxa de 20000 vacas, que están intentando construír en Soria.

 

Desde a Federación Rural Galega, consideramos que o futuro do sector lácteo pasa por un cambio nas políticas agrogandeiras que imperan a día de hoxe. O sector lácteo galego precisa dunha política, que regule tanto a produción, como as relacións contractuais que se establecen entre os distintos axentes da cadea alimentaria. Do contrario estamos ante unha situación que pode acelerar a desaparición de explotacións leiteiras neste país.