A falta de transporte escolar no ensino non universitario unha mostra mais de discriminación co rural do noso Pais.

Para a FRUGA o abandono do rural combate-se com medidas prácticas e non con declaracións grandilocuentes.

Cenlle, 17 de decembro de 2020. Vimos de coñecer o informe elaborado pola Confederación das ANPAS Galegas a respecto do transporte escolar para o alumnado non universitario centrado especialmente nas zonas rurais da Galiza.

Este estudo constata que o alumnado maior de 16 anos, que reside no rural galego, sofre unha clara discriminación a respecto do que vive en espazos mais urbanos. Este trato discriminatorio ven determinado porque a partir dos 16 ano o ensino deixa de ser obrigatorio co que Administración galega deixa a todo este alumnado sen o servizo de transporte escolar, algo esencial vivindo no rural e tendo os centros de ensino nas vilas, co que en moitos casos este se ve obrigado a abandonar o seu entorno, e mesmo a abandonar os estudos, no peor dos casos, ou a ter de realizar desprazamentos no transporte ordinario, que na maioría das ocasións non se adapta ás súas necesidades horarias nen de ruta.

Ler mais

PP e PSOE opóñense a que se celebren eleccións no agro galego. As últimas tiveran lugar en 2002

Desde a FRUGA levamos anos demandando a celebración de eleccións para solucionar a situación anómala na que se encontran as organizacións agrarias no Consello Agrario Galego.

Cenlle, 7 de decembro de 2020. O pasado día 4 o BNG reclamou no Parlamento galego a convocatoria de eleccións no agro galego co fin de coñecer a representatividade das organizacións agrarias actuantes na Galiza, obtendo como resposta o voto negativo tanto do PP como do PSOE.

Ler mais

As pensións do réxime especial agrario son uns 200 euros inferiores a respecto da media galega e uns 400 euros abaixo da media do Estado.

Desde a FRUGA demandamos do goberno español unha suba das pensión mínimas que permitan vivir dignamente.

Lugo, 1 de decembro de 2020. O goberno actual pretende subir as pensións de xubilación en función do IPC, así, deste xeito, para o vindeiro ano, o importe a percibir, suporía un aumento do 0,9%. Estas subidas lineais non contemplan un problema de alcance, segundo o cal a diferencia entre as pensións mínimas e as mais altas vai en aumento como consecuencia da suba porcentual. As de mais cuantía son as que van recibir un importe mais alto, pola contra as pensións mínimas son as que van notar menos este aumento. Concretamente unha persoa xubilada do réxime agrario terá unha suba mínima de entre 5,89 e 6,14 euros, fronte a outros xubilados que poden chegar a percibir aumentos de 20 euros.

Ler mais

FRUGA asina o MANIFESTO pola moratoria de novos parques eólicos e por un novo modelo de desenvolvemento eólico para Galiza

ALDEAS CON HORIZONTE”

Galiza estase vendo sometida a un proceso de intensificación eólica sen precedentes, que resulta demoledor para o medio rural e os habitantes. O actual modelo de implantación da enerxía eólica en Galiza segue tendo como referencia principal un marco normativo e institucional desfasado, de finais dos anos 90, que favorece ao grande oligopolio enerxético fronte os dereitos das comunidades locais afectadas e o interese colectivo. Unha normativa reforzada desde 2017 pola Lei galega de fomento da implantación de iniciativas empresariais (“Lei de Depredación”) que permite axilizar a tramitación e posta en marcha dos novos proxectos eólicos restrinxindo a participación pública e outorgándolle ás empresas dereitos de usurpación das terras.

Ler mais