As agricultoras e agricultores galegos non imos cobrar o anticipo da PAC por culpa da Xunta de Galiza

Oito comunidades autónomas solicitaran ao FEGA fondos para pagar o anticipo da PAC e Galiza non se encontra entre elas.

 

Lugo 20 de outubro de 2018. Nos últimos días puidemos ver como un total de 8 comunidades autónomas solicitaron ao Ministerio de Agricultura a través do FEGA, os fondo necesarios para realizar os anticipos da PAC, entre as cales non se atopa Galicia.

Ler mais

Mentres as industrial lácteas énchense a gañara diñeiro nas granxas galegas seguimos cobrando os prezos mais baixos do Estado e das zonas produtoras da UE.

A Consellería desmantelou a Mesa do Leite en beneficio das industrias. Cando existía tiñamos dos prezos mais altos da UE.

Lugo, 17 de outubro de 2017. Os beneficios das 5 principais industrias lácteas que operan en Galiza, durante o ano 2017 aumentaron considerablemente, gañaron 30 millóns de euros, un 15% mais que o ano anterior. En cambio os prezos que lles pagaron os produtores de leite galegos seguen a ser os mais baixos do estado español, e os mais baixos das principais rexións leiteiras da Unión Europea. Actualmente os beneficios das explotacións lácteas galegas son escasos, por non dicir nulos na maior parte dos casos. Evidentemente que os importantes beneficios das industrias, que nalgún caso estamos a falar de 15 millóns de euros, son a conta de pagar o leite a prezos que non cobren os custos de produción, os cartos que tiñan que ir destinados a conseguir un prezo do leite sostible van parar as arcas das principais industrias leiteiras que operan en Galiza.

Ler mais

Reunión da AGV co Subdelegado do Goberno de Ourense.

A delegación da AGV pedíulle ao subdelegado que non se aplicara ningún tipo de sanción, como resultado das inspeccións realizada na presente vendima.

O pasado 5 de outubro, a Asociación Galega de Viticultura, integrada na Federación Rural Galega -FRUGA, reuniuse co Subdelegado do Goberno de España en Ourense para tratar con carácter de urxencia o acoso que están sufrindo os viticultores e viticultoras de Ourense por parte do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social a través das inspeccións de traballo durante a presente vendima.

Ler mais

Hoxe véñanse de entregar no rexistro central da Xunta de Galiza as achegas á primeira revisión do Plan Forestal de Galiza

1.- A revisión do Plan Forestal fai unha diagnose falsa da situación actual da superficie forestal galega.

A información de referencia que manexa a Administración Galega sobre o estado actual, distribución e composición dos tipos de formacións arbóreas para elaborar a primeira revisión do Plan Forestal de Galicia e prever a evolución da superficie forestal arborada e desarborada só contempla datos actualizados ata o ano 2009, baseando a súa proposta de planificación forestal para as vindeiras décadas en datos do IV Inventario Forestal Nacional do Estado (IFN4). En consecuencia, a Xunta está a utilizar como punto de partida para a planificación forestal futura do país datos de hai máis de 9 anos, e por tanto, información desfasada e inexacta. De por si, este xa sería motivo suficiente para anular a presente proposta de revisión do Plan Forestal e a súa proposta de avaliación ambiental. A partir de información errónea, imprecisa e desfasada non se pode elaborar unha planificación acorde coa realidade, nin tampouco establecer obxectivos de futuro que resulten equilibrados e sostibles para o monte galego.

Ler mais

Inspectores de traballo intimidan as labores da vendima.

No agro galego sempre se realizaron traballos solidarios e en colaboración.

Cenlle, 28 de setembro de 2018. Estes días están a ser os días fortes da vendima en todas as zonas produtoras de uva da Galiza. En moitos casos este labor de vendimar realizase coa colaboración dos familiares do titular da viña e mesmo coa axuda dos veciños e veciñas, “hoxe vendimamos as túas viñas e cando rematemos, imos coas miñas”. Así é como se organiza a vendima en todas as zonas produtoras.

Ler mais