Perante o abatimento de animais sans na campaña de saneamento a FRUGA non se opón á campaña de saneamento mas si a que se maten animais sans.

Demandamos da Consellería do Medio Rural que se poña fin a esta sangría, botando mao de outro tipo de probas e desbotando os criterios iniciais das campañas de saneamento que xustificaban a necesidade da erradicación da tuberculose bovina.

Sarria, 23 de xaneiro de 2024. As actuais campañas de saneamento que se están a realizar polo país, están levando consigo un importante número de sacrificios de animais, como consecuencia dunha reacción a proba de tuberculose. Evidentemente que moitos destes animais cando acoden ao matadoiro e son analizados a través dunha proba postmorten, confirmase que eran animais sans, que non padecían ningún tipo de patoloxía pola cal deberían ser eliminados.

Ler mais

Galiza é a única comunidade autónoma na que todas as persoas beneficiarias da PAC 2023 son cotizantes da Seguranza Social Agraria.

No resto de comunidades autónomas as persoas beneficiarias incumpren esta condición, sendo unha das optativas para ser considerado Agricultor/a Activo.

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2024. O Fondo Español de Garantía Agrícola (FEGA) recentemente ofreceu unha información na que relaciona o número de persoas cotizantes a Seguranza Social Agraria bem porque estexa dado de alta no Réxime Especial da Seguranza Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos (RETA) ou no Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios (SETA) co número de solicitantes das axudas da PAC correspondente á campaña 2023.

Ler mais

A Consellería de Medio Rural pondera excesivamente o criterio de ter seguro para o cultivo do viñedo no caso das solicitudes para a reestruturación e reconversión do viñedo na Galiza.

Moitas solicitudes poden ficar excluídas por non ter contratado este tipo de seguros ao non se adaptar á viticultora galega. Non é posíbel asegurar os danos causados polo “mildio”.

Cenlle, 29 de decembro de 2023. Estes días a Consellería do Medio Rural (CMR) está-se pondo e contacto, mediante chamada telefónica, cos viticultores e viticultoras que solicitaran axudas para a reestruturación e reconversión do viñedo na Galiza, de acordo coa Orden de 24 de marzo de 2023. Orden que ten por obxecto establecer as bases reguladoras destas axudas no ámbito da comunidade autónoma da Galiza, en consonancia co Real Decreto 905/2022, de 25 de outubro, que regula a intervención sectorial vitivinícola (ISV 2024-2027) no cadro do plano estratéxico da política agraria común.

Ler mais

A FRUGA reúne-se co deputado do BNG no Congreso para trasladarlle as demandas do sector agrario galego perante o goberno español

Facer fronte as cargas burocráticas que recaen sobre as explotacións agropecuarias e a inadaptación de determinadas liñas de axudas da PAC, así como necesidades do sector vitícola galego son as principais demandas dos agricultores e agricultoras galegas perante o goberno central.

No día de onte tivo lugar unha reunión entre representantes da Federación Rural Galega – FRUGA e o deputado do BNG no Congreso de Deputados do Estado español. A reunión tivo por obxectivo trasladarlle as preocupacións do sector agropecuario galego perante as distintas normativas emanadas do goberno español.

Ler mais