A VENDA SEN INTERMEDIARIOS: BENEFICIO PARA @ CONSUMIDOR/A, BENEFICIO PARA @ PRODUTOR/A

Maquina expendedora d´A Portela

Compostela, 5 de Xullo de 2010.- O pasado 24 de Xuño comezaba a funcionar na Praza de Abastos de Compostela a primeira máquina expendedora de leite instalada na capital da Galiza. A iniciativa, obra da Gandeiria A Portela, de Touro, suma-se à de outros compañeiros e compañeiras organizad@s na Federación Rural Galega que percuran fórmulas de comercialización que acheguen comprador/ e vendedor/a, fuxindo de intermediários e criando redes de confianza entre uns/has e outr@s.

As prazas de abastos tradicionalmente foron e seguen a ser o ponto de encontro entre @s produtores/as das inmediacións destas e @ consumidor/a que sabe perfeitamente que  no seu emprazamento vai topar as producións agro-gandeiras da contorna, colleitadas apenas horas antes da sua comercializaçom. Ademais é posíbel topar outra serie de produtos (viños, queixos,…) elaborados e comercializados pol@s propi@s praceir@s. Neste tipo de transaccións estabelece-se unha relación mais alá do comercial que fai deste tipo de comercio tradicional  un contrapunto aos modelos  tipo super ou centro comercial.

Asi cada vez son mais os produtores e produtoras que pasan da teoría à prática e fan o camiño de volta a estes modelos tradicionais de comercialización, mesmo innovando-os, como a Gandeiria A Portela, de Vilar, Touro, que opta pola comercilalización do seu leite fresco mediante máquinas expendedoras, neste caso deseñadas por eles mesmos e manufacturadas na Galiza.

No mesmo espazo da Praza de Abastos de Compostela, e desde hai xa varios meses, estabeleceu o seu ponto de venda a Adega Moraima, de Barro, Pontevedra, desde o que oferta, aparte do seu viño D.O. “Rias Baixas” o doutros colleiteiros e colleiteiras  que topan nesta fórmula unha maneira de apresentar e promocionar o seu produto de xeito diferenciado e xogando coa proximidade ao cliente final.

No mesmo cenario da Praza de Abastos compostelá hai anos que se estabeleceu a Casa da Quenlla, estabelecemento de froitas e verduras ecolóxicas procedenes da explotación agro-gandeira de Pilar Vispo en Camanzo, Vila de Cruces, que ven a demostrar como unha explotación ven dimensionada é perfeitamente compatíbel coa venda ao público neste tipo de entorno e mesmo complementábel coa venda doutro tipo de produtos ecolóxicos elaborados.

Estos sócios e sócias da FRUGA son un exemplo de que outro tipo de comércio é posibel e moitas veces é só cuestión de por en prática as receitas de venda tradicionais, aproveitar as estruturas comerciais das que secularmente se dotou a nosa povoación, e sendo conscientes da necesidade permanente de inovación e posta ao dia que require a nosa sociedade.

Posto da Casa da Quenlla
Posto da Adega Moraima

A ASOCIACIÓN MONTES DA GALIZA (MONTEGAL) RESPONSABILIZA À DIRECIÓN XERAL DE MONTES DA PARALIZACIÓN DAS UXFOR

O PP continua no seu empeño en desfacer todos os avances propiciados polo nacionalismo ao frente de Medio Rural.

Compostela, 4 de Xuño de 2010.- Un dos problemas máis graves que ten o Monte Galego é a estrutura da propiedade que non permite realizar, hoxe por hoxe, unha xestión racional e sustentábel dos seus recursos. A excesiva parcelación xunguida ao abandono limita a posta en valor do monte. O Monte Galego ofrece posibilidades múltiples: A madeira, o gando, os cogomelos ou a produción de mel, entre outros, supoñen unha porcentaxe importante do P.I.B galego, fomentan a creación e consolidación de emprego aportando ademais beneficios ambientais e tamén sociais.
As Unidades de Xestión Forestal supoñen a primeira iniciativa encamiñada a atallar o problema da propiedade nomeado anteriormente. A posta en marcha das Unidades de Xestión Forestal (UXFOR), require tempo. Asimilar a idea e o funcionamento dun proxecto tan novidoso coa pretensión de arranxar un problema estrutural resulta complexo. Chegar a acordos encol das propiedades a incluír nunha UXFOR e os aproveitamentos a desenvolver neses predios, así como o traballo técnico para levalo a cabo é unha tarefa que non se realiza en, escasamente, dous anos. Así e todo, no primeiro ano da posta en funcionamento das UXFOR presentáronse 40 proxectos perante á D.X. de Montes, o que debe ser considerado un grande éxito do programa.
A Administración, do mesmo xeito que o fai para calquera outra figura de carácter asociativo, é a encargada de establecer e desenvolver o réxime fiscal necesario para as figuras que a propia Administración crea. As UXFOR neste sentido, non deberan supor problema algún.
As UXFOR constitúen unha figura de xestión conxunta dos terreos forestais. O lóxico é que as persoas que se integran nunha figura deste tipo decidan libre e democraticamente as actuacións a levar a cabo nos predios da súa propiedade. Non entendemos que se vexa un problema na participación activa dos propietarios e das propietarias na toma de decisións sobre as actuacións a realizar dentro da unidade de xestión forestal á que pertencen.
Cómpre sinalar que na actualidade varios son os procesos abertos de constitución de Unidades de Xestión Forestal. Nos vindeiros meses presentaranse varias solicitudes de creación de UXFOR diante da Consellaría do Medio Rural aportando a totalidade da documentación esixida no artigo 9 do Decreto 101/2008.
Finalmente debe destacarse a paralización experimentada na Consellaría do Medio Rural no que respecta á área de Valorización do Monte, onde se encadran os procesos de constitución das UXFOR. Desde o troco de goberno hai algo máis dun ano non se ten publicado ningunha liña de axuda e/ou fomento da xestión conxunta da terra, da  implementación de proxectos innovadores. Ao tempo desartellouse o grupo técnico de apoio ás Unidades de Xestión Forestal co que contaba a Dirección Xeral de Montes, ficando desde entón paralizados administrativamente os procesos de constitución de UXFOR.

NOVO CURSO DA AGV-FRUGA EN ARBO

As actividades desenvolvéronse nas instalacións da Cooperativa Eidosela, de Arbo.

Xose Manuel González Vilas dá instrucións aos e às cursillistas antes de comezar unha sesión prática.

Arbo, 4 de Xuño de 2010.- No mes de abril a AGV-FRUGA, coa colaboración de FORGA-CIG, realizou un curso de 30 horas sobre Defensa Vexetal e Enxerta na Cooperativa Eidosela de Arbo. Ao curso asistiron mais de 25 persoas, a maioría socios da Cooperativa e na que se abordaron tanto cuestions relacionadas coa protección fitosanitaria (impartida por Xosé Manuel González Vilas) como a metodoloxía do enfoque integrado ou loita razoada, o enfoque ecolóxico, as familias de productos fitosanitarios e as suas precaucions a ter en conta.

Por parte de Francisco Rego acometeuse a explicación da enxerta e a sua posta en prática para que nunha maña de sábado soleada se fixeran varios enxertos en verde, que é a técnica mais apropiada para esta época do ano e que consiste en xuntar gromos herbaceos (verde) con patrón agromado. Os
responsables da Cooperativa realizaron un documentaio desta actividade, xa disponíbel en en “youtube” e que agardamos incorporar en breve a esta páxina..

Por parte de Vilas noutro sábado fíxose unha introducción prática á elaboración de defensivos naturais e biofertilizantes. Neste caso comenzouse a preparar maceración de ortiga e o Biofertilizante Supermagro,
este último deseñado no Sur do Brasil hai mais de 10 anos para fortalecer a resistencia a pragas de arbores froiteiras e horta. O preparado de ortiga é un bioestimulante moi coñecido que vai ben en moitos cultivos e que favorece as defensas naturais das plantas. Os biofertilizantes por via foliar reforzan o equilibrio metabólico interno e fan que a pragas teñan dificultades en xugar a saiva da videira xa que non atopará os compostos simples que son a verdadeira causa de moitas emfermidades vexetais.

Tanto os enxertos como os preparados serán testados para avaliar a eficacia das ensinanzas postas no curso.

Tras o curso se ofreceron uns petiscos con viños da Cooperativa como Albariño Eidosela 2008 e 2009 e o Arbastrum Condado (Albariño, Treixadura e Loureira).

O ANUNCIO DE ILEGALIZACIÓN DOS FURANCHOS POR PARTE DA XUNTA DE GALICIA AMOSA GRAVE DESCOÑECEMENTO DA NOSA REALIDADE VITIVINÍCOLA

Pontevedra, 26 de Maio de 2010-. Por parte da FRUGA quere amosar o seu rexeite ao anuncio (desmentido?) da ilegalización dos denominados “furanchos”, énténdese que dito anuncio nega a existencia real de moitos establecementos abertos desde hai moito tempo e segundo usos e costumes da realidade vitivinícola do pais.  Por parte da FRUGA se lle quere facer lembranza ao Sr. Conselleiro de Cultura que xa hai o Decreto 116/2008 das Consellerias de Industria e Innovación e Medio Rural que establece as condicions de recoñecemento lega e que por tanto abre a vía de normalización distas moi arraigadas   entidades.

O recoñecemento dos furanchos debe responder ao recoñecemento da debida estacionalidade e temporalidade da sua apertura así como o control do viño posto á venta como así foi sempre, outras situacions deben acollerse á debida legaliade laboral  e fiscal como calquer outro segmento hosteleiro.  Os furanchos forman parte da realidade  vitivinícola e propia do pais e hai que sinalar que como aconteceu cos viñateiros e colleiteiros nas  Denominacions de Orixe tamé é necesario un periodo de transición para dar cabida ao que existe e existiu desde moito tempo atrás.

E por iso que a FRUGA demanda a vixencia do Decreto 116/2008 e en todo caso calquera modificación debería ser abordada cos distintos protagonistas baixo as premisas de responsabildade e autoregulación que deben sempre imperar nestos casos.