FRUGA, CIG, ADEGA E ORGACCMM CONTRA A NOVA LEI DE MONTES

Instante da Rolda de Prensa celebrada en Lugo

As catro organizacións apresentaran xá as correspondentes alegacións a unha lei que afonda na forestación da Galiza con espécies pirófitas.

Lugo, 20 de outubro de 2011.- Nesta nova presentación pública do noso rexeitamento à política forestal que se pretende facer desde o Partido Popular fixo-se especial fincapé nas corenta e tres importantes modificacións na la Lei de Prevención de Incendios Forestais de Galiza, destinadas a favorecer a forestación irracional do territorio.

Ler mais

REPRESENTANTES DA FEDERACIÓN RURAL GALEGA-FRUGA, CIG, ORGANIZACIÓN GALEGA DE MONTES EN MAN COMÚN E ADEGA MANIFESTAN O SEU REXEITAMENTO AO RASCUÑO DE LEI DE MONTES DE GALIZA E PARA PEDIR QUE SE CONSENSÚE O TEXTO.

Organización Galega de Montes en Man Común, Federación Rural Galega e Adega presentan conxuntamente máis de 70 alegacións a esta norma, algo que tamén fixo a CIG e 9 mancomunidades de montes ademáis de 60 comunidades de montes.

É a primeira vez que un rascuño sobre Lei de Montes recibe tantas alegacións.

 

Vigo, 30 de setembro de 2011.- O secretario confederal de Medio Ambiente da CIG, Anxo Pérez Carballo, considerou que de cara á aprobación dunha normativa sobre o monte galego, deberíase buscar o apoio da sociedade e de todos os grupos políticos parlamentarios.

Ler mais

FRUGA VEN DE PARTICIPAR NO “1º CONGRESSO EUROPEU DAS ÁREAS COMUNITÁRIAS” CELEBRADO EN VILA REAL – PORTUGAL.

Este congreso, celebrado os días 23, 24 e 25 de setembro, estivo organizado pola BALADI en colaboración coa Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Mao Común (ORGACCMM).

A BALADI é a Federación Nacional dos Baldios, que reúne 8 asociacións de Baldios do centro e norte de Portugal, por ser nesta área onde se encontran a maioria dos terreo de propiedade comunal.

Compostela, 27 de setembro de 2011.- A característica fundamental desta forma de propiedade é que esta se atribuie á comunidade veciñal (comuneiros-as na Galiza e compartes en Portugal) sen atribución de cotas. O único requsito para usufruir os direitos da propriedade comunal é ser veciño ou veciña. Este tipo de propiedade definese como de origen Germánica. Na Galiza receiben o nome de Montes Veciñais e en Portugal de Baldios. 

Ler mais

FRUGA DENÚNCIA DIANTE DA XUNTA OS CONTÍNUOS RETALLAMENTOS NAS AXUDAS AO RURAL GALEGO

 

Esta actitude da Xunta do Partido Popular pon en xaque a un grande número de explotacións, especialmente a aquelas que optaron por un modelo máis sustentábel e respeitoso co medio ambiente, e a aquelas situadas en zonas de montaña ou desfavorecidas. Estes retallamentos afectan tamén a servizos básicos para o rural, como o coidado de maiores, as escolas rurais ou as brigadas de prevención de lumes  artelladas desde as comunidades de montes.

Compostela, 4 de agosto de 2011.- Perto dun cento de gandeiros e gandeiras de distintas comarcas da Galiza, asi como distintos axentes sociais vencellados ao rural galego, deron-se cita na mañá de onte para protestar diante daXunta pola política de marxinación do rural que está levando a cabo o PP de Galiza con Feixó e Juarez à cabeza. En nome dunha suposta “austeridade” está-se a facer desaparecer ou simplemente descapitalizar distintas liñas de axuda imprescindíbeis para a pervivéncia do noso medio rural. Noutros casos, partidas xá aprovadas e mesmo comunicadas aos e às beneficiárias das mesmas son inxustificadamente reducidas, sen que a Consellaria informe de onde están indo a parar eses cartos, a sua meirande parte procedentes da UE. Ao final da concentración ,e tras a intervención do Presidente da FRUGA procedeu-se a rexistrar o escrito que a continuación reproducimos, dirixido ao Presidente da Xunta 

Ler mais

FRUGA, ADEGA E A ORGANIZACIÓN GALEGA DE COMUNIDADADES DE MONTES VECIÑAIS EN MAO COMUN APRESENTAN PUBLICAMENTE AS SUAS ALEGACIÓNS À LEI DE MONTES.

Os Presidentes da FRUGA e a OGCMVMC, Xurxo Álvarez e Xose Alfredo Pereira, no decorrer da rolda de prensa.

 

Pontevedra, 27 de xullo de 2011.- Na mañá de hoxe apresentou-se publicamente o documento que recolle as distintas achegas consensuadas entre propietários forestais, comuneiros e ecoloxistas ao anteproxecto de Lei que arestora está a redactar a Consellaria do Medio Rural. Podes consultar o texto íntegro a continuación.

Ler mais