LACTALIS impón as súas propias condicións ás granxas que lle venden o seu leite

1442243595_516804_1442301747_noticia_fotograma

 

 

Aquí non se respeta nada e ninguén fai respetar nada

 

 

Lugo, a 27 de xullo de 2016.- Nestes días o departamento de compras e mercados da multinacional de orixe francés LACTALIS está presentándolle o contrato ás granxas que lle subministran o seu leite. Non debemos esquecer que esta é a primeira empresa en volume de recollida e en número de explotacións que opera na Galiza

Ler mais

FRUGA PROGNOSTICA UN FRACASO DAS MEDIDAS PROPOSTAS POLA COMISIÓN EUROPEA SOBRE O SECTOR LÁCTEO

b2(23)

 

Os supostos incentivos pola redución da produción láctea no último trimestre do ano, non van supoñer ningún tipo de avance no que respecta a situación que vive actualmente o sector lácteo galego.

 

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2016.  A Federación Rural Galega-FRUGA, considera que as novas aparecidas nestes últimos días, en relación a supostos incentivos pola redución da produción láctea no último trimestre do ano, non van supoñer ningún tipo de avance no que respecta a situación que vive actualmente o sector lácteo galego. Estamos a falar dun incentivo que se vai aplicar de forma lineal a tódolos estados a Unión Europea,  tanto no que respecta a estados excedentarios, como no caso do estado español, no cal non se produce o suficiente para o consumo interno. Tendo en conta que tódolos estados da Unión Europea se van beneficiar desta situación, o único que se pode conseguir é que os estados excedentarios  se fagan con novos mercados a costa da redución da produción nos estados defecitarios.

Ler mais

FRUGA SOLICITA UNHA ENTREVISTA COA CONSELLEIRA DO MEDIO RURAL DADA A GRAVE SITUACIÓN DO SECTOR LÁCTEO

IMG_20160715_121729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cando se cumpre un ano da  grande mobilización que levou a cabo o dia 17 de xullo de 2015 comprobamos como as condicións que deron orixe a esta manifestación e a todas as tractoradas que posteriormente se sucederan non mudaron, mais ben todo o contrario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugo 15 de xullo de 2016. Cando se está a punto de cumprir un ano da primeira grande mobilización que o sector lácteo galego celebrou o 17 de xullo do ano pasado e que deu paso ás grandes tractoradas que tiveron lugar durante todo o verao ao longo de todas as comarcas leiteiras da Galiza, observamos que practicamente nada ten mellorado a respecto da situación de inicio e que foi o motivo de todo este proceso mobilizador.

Ler mais

AS POLÍTICAS NEOLIBERAIS APLICADAS POLA UE, CO CONSENTIMENTO DOS GOBERNOS ESPAÑOL E GALEGO, CONDENAN A DESAPARECER AO SECTOR LÁCTEO

Tejerina

 

 

 

 

 

FRUGA denuncia que a consellería do medio rural carece de un plan estratéxico para o lácteo galego

 

 

 

Lugo, 20 de maio de 2016. Recentemente ven de se celebrar en Bruxelas unha reunión das autoridades comunitarias (ministros e ministras dos distintos gobernos da UE) para tratar a crise do sector lácteo e as novas que nos envían son totalmente dealentadoras. Demostran mais unha vez a falla de interese, tanto das institucións europeas como do goberno español e galego, por solucionar a grande crise que está a padecer o sector lácteo, sector clave para a economía galega, que de non lle pór solución mesmo pode acabar coa produción de leite en Galiza.

Ler mais

FRUGA MANIFESTA A SUA OPOSICIÓN A UNHA REDUCIÓN UNILATERAL DA PRODUCIÓN LÁCTEA EN GALIZA

Leite

 

 

Desde a FRUGA apostamos por unha redistribución da produción a nivel europeo partindo da vocación leiteira do territorio e non en base aos dereitos históricos.

 

 

Lugo, a 18 de abril de 2016. Como consecuencia da crise que se vive  nos últimos tempos no sector lácteo galego, estase a falar da redución da produción, como unha das únicas solucións posibles para poder superar esta etapa de baixos prezos que estamos a sufrir os gandeiros e gandeiras galegos.

 

Desde FRUGA, non entendemos como se pode falar da redución da produción nun estado deficitario, como é o estado español, que a día de hoxe só produce o 75% do seu consumo, sendo constante e continúa a entrada de leite de fóra, tanto no que respecta a produtos elaborados, como no que respecta a entrada diaria de cisternas foráneas con leite liquido.

Ler mais