FRUGA alerta da intención de realizar fumigacións aéreas con agrotóxico na comarca da Barbanza

Manuel Castro e Xose Manuel Casal, membros da Xunta Diretiva da FRUGA.

O anuncio da posibilidade de realizar este tipo de fumigacións no concello de Porto do Son puxo en alerta aos apicultores e apicultoras da comarca

Noia, 20 de abril de 2012. No día de hoxe, Xose Manuel Casal, presidente de Montegal e Manuel Castro, os dous membros da Xunta Directiva de FRUGA, celebraron unha rolda de prensa na vila de Noia para dar conta dos riscos que ocasionarían as fumigacións aéreas que contra o gurgullo do eucalipto se intentan desenvolver na comarca da Barbanza.

Sinalaron a perigosidade do produto co que se pretende fumigar por vía aérea, o flufenoxuron, de feito a previsión da UE era que a estas alturas xa estivera prohibido, mais aplicaron un ano de moratoria na súa prohibición, polo que todo parece indicar que as empresas con stocks de este agrotóxico están moi interesadas en colocalo, aínda que sexa a baixo prezo, pois cando remate a moratoria terían que levalo a un xestor autorizado e pagar por elo.

Ler mais

PRESENTADO O CONTENCIOSO CONTRA A DECLARACIÓN DA ZEPA DA LIMIA

Presentouse un extenso informe que desaconsella a declaración de Zona de Especial Proteción de Aves no emprazamento escollido pola Administración.

A Xunta segue sen querer escoitar as demandas das comunidades de regantes, que ven perigar o futuro da sua actividade.

Ourense, 16 de decembro de 2010.- O pasado día 3 de novembro Xurxo Álvarez Presidente da Federación Rural Galega, xunto con representantes das Comunidades de Regantes presentou en Ourense en rolda de prensa a Demanda por contencioso contra a decisión de decretar unha ZEPA na comarca limiá. No dito acto a Advogada Belén Rodríguez relatou as bases xurídicas en que se fundamenta  a demanda. Na mesma comparecencia pública o Enxeñeiro Agrónomo Xosé Manuel González Vilas expuxo as razóns técnicas, incluídas nun exhaustivo estudio, que desaconsellan a ZEPA polas súas graves consecuencias negativas sobre o desenvolvemento agrario e económico da agricultura na comarca.

A advogada sinalou que na argumentación do Decreto de ZEPA a  Xunta de Galiza apóiase en informes técnicos que non gardan a debida separación de imparcialidade ao evidenciarse que os que elaboran os informes forman parte das  organizacións conservacionistas que demandan a favor  da creación da ZEPA frente à consideración dunha alternativa baseada en outra localización xeográfica. Todo isto foi refrendado nun informe ornitolóxico que se adxunta á demanda presentada pola FRUGA.

Pola sua parte, Xosé Manuel González Vilas apuntou os danos económicos que se evidencian desde o momento en que entra en vigor o Decreto, como a posibel retirada dos investimentos públicos (que teñen financiamento europeo) sobre mellora e creación de novos regadíos sociais e que suman máis de 50 millóns de euros para case 5.000 Has, xa que nas ZEPAS xa decretadas noutros lugares se limita expresamente o uso da rega na agricultura. Toda vez que a ZEPA se desenvolva no Plan de Usos e Xestión as previsibles limitacións, regulacións e proibicións sobre os usos tradicionais agrarios na comarca serán un elemento máis que grave no delicado equilibrio de rendabilidade das explotacións da pataca.