Perante o xurdimento na Galiza de dous casos da Enfermidade Hemorráxica Epizoótica (EHE) desde a FRUGA estamos preocupados co desleixo da Consellería do Medio Rural.

As gandarías galegas non somos culpables desta situación e non podemos asumir os custes e as perdas que se podan ocasionar.

Sárria, 21 de setembro de 2023. No dia de onte a Concellería do Medio Rural, declaraba os dous primeiros focos da enfermidade hemorráxica epizoótica (EHE), concretamente dous casos nos concellos de A Capela e Abengondo. Estamos a falar dunha patoloxía que afecta principalmente o gando vacún, sendo Galiza unha das comunidades do estado con maior número destas reses.

Ler mais

Na FRUGA somos conscientes de que existe un grave problema co xabarín e preocúpanos o desleixo da Goberno galego. Pedimos a realización dun estudo rigoroso do seu censo

A solución deste problema non se pode deixar nas asociacións de caza.

Cenlle, 19 de setembro de 2023. Diante do recente anuncio da Consellería de Medio Ambiente da declaración de emerxencia cinexética en 37 comarcas da xeografía galega que ocupan máis do 80% da superficie total de Galiza, desde a Federación Rural Galega – FRUGA queremos amosar a nosa preocupación polo desleixo de funcións por parte do Goberno galego, responsabilizando e deixando nas mans das asociacións de caza unha cuestión tan preocupante, xa non soamente polos danos na actividade primaria senón por cuestións de alarma social, seguridade viaria, protección civil entre outras. A Xunta de Galiza toma decisións por “oídas” ou polas noticias dos medios de comunicación, é dicir, sen ningún rigor científico.

Ler mais

As axudas anunciadas pola consellería no mes de maio para o sector produtor poden acabar en maos da industria.

Este verao o prezo da carne “suprema” non se viu acrecentado como así viña sendo habitual outros anos por estas datas.

Sarria, 4 de agosto de 2023. Este verao os prezos da carne de “suprema”, amparada pola IXP “Ternera Gallega” están tendo un comportamento anómalo a respecto do que viña acontecendo en anos anteriores, xa que estes se están mantendo cando en anos precedentes se producían importantes subas coincidindo cos meses de xullo e agosto, polo que os gandeiros e gandeiras produtores de tenreira galega suprema vemos comprometidos o noso futuro ao non obter os prezos que outros anos eran habituais.

Ler mais

A baixado do prezo do leite ao sector produtor non está a repercutir nunha baixada nos puntos de venda, o que debería levar a que a Xunta de Galiza tomará cartas no asunto

Os elos extremos da cadea, produtor e consumidor, son os sectores mais prexudicados pola práctica dos sectores intermediarios, industria e distribución.

Sarria, 17 de xullo de 2023. Nos últimos tempos as explotacións lácteas galegas estamos a sufrir unha serie de baixadas do prezo do leite, podemos falar de entre 3 e 4cts de euro en cada litro que vendemos, dependendo das distintas industrias. Baixadas totalmente inxustificadas, tendo en conta ademais que os custos de produción seguen igual, e nalgún caso con pequenas subas.

Ler mais

Perante as propostas de modificación do regulamento da IXP “Ternera Gallega” a FRUGA considera que este asunto precisa un debate sereno e en profundidade.

Polo que estaremos atentos as posíbeis modificacións regulamentarias que se podan producir.

Sarria, de de xullo de 2023. Ultimamente teñen aparecida varias noticias en relación coa necesidade de proceder a facer certas modificacións no regulamento da IXP “Ternera Gallega”. En concreto está-se a falar da posibilidade de aceptar a inclusión de novas razas, de mudar a idade de sacrificio ou da homoxeneización das canais.

Ler mais