A AGV – FRUGA reclama axudas para o sector vitivinícola e modificacións no PASVE (Plan de Apoio ao Sector Vitivinícola) para incluír ás explotacións vitícolas e fondos extraordinarios para equilibrar os mercados.

A AGV-FRUGA reclámalle ao Goberno Galego e ao Ministerio de Agricultura que se habiliten axudas para as explotacións vitícolas, e fondos extraordinarios para facer fronte á crise do sector polas consecuencias da pandemia da COVID nos mercados.

Barro, 4 de febreiro de 2021. A Asociación Galega de Viticultura, diante da redefinición do Programa de Apoio ao Sector Vitivinícola Español (PASVE) que se está levando a cabo, reclámalle ao Conselleiro do Medio Rural que defenda diante do Ministerio de Agricultura unha reorientación dos fondos que permita que tamén poidan chegar ás explotacións vitícolas que son a base do sector, e que se reaxuste a medida da promoción en terceiros países, de xeito que se poidan financiar campañas de promoción a nivel interno e europeo ás que poidan ter acceso as adegas pequenas e medianas que constitúen o maior número do sector vitícola galego.

Ler mais

O conselleiro José González agachase tras do grupo parlamentar do PP para presentar a sua suposta idea estrela de recuperación da terra agraria da Galiza.

A proposición de lei do PP non é democrática, favorece a privatización, a especulación e a forestación da terra agraria, ademais de ser un brinde ao sol ao carecer dunha memoria económica.

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2021. O PP opta por presentar esta proposta de Lei a trabes do seu grupo parlamentar e non como goberno, o que fai pensar que o señor conselleiro se quere agochar tras do grupo co fin de furtar o debate social. De ser presentada polo goberno estaría obrigada a pasar polo trámite de consulta do Consello Económico e Social da Galiza (CES Galiza) e do Consello Consultivo. Ao obviar este procedemento, está-se a evitar que os órganos de participación social emitan o seu correspondente ditame, o que, por outra parte, implica acrecentar o período de debate ao precisar estes organismos de tempo para análise, debate e elaboración da proposta de informe.

Ler mais

A Alianza Rural Galega insta á Xunta a someter a unha nova revisión a modificación do Plano Forestal para adaptalo ao Inventario Forestal Galego

Santiago de Compostela, a 28 de decembro de 2020.- Case tres anos despois de ter anunciado un novo Plano Forestal para Galiza e ano e medio despois de telo sometido a exposición pública, o presidente da Xunta anuncia que prevé telo aprobado no primeiro semestre de 2021. Porén, este anuncio é recibido con sorpresa polas entidades integrantes da Alianza Rural Galega (ADEGA, CIG, FRUGA e ORGACCMM), as que critican que se pretenda aprobar agora de forma apresurada e sen debate social un documento que desde xuño de 2018 ficou metido nun caixón e sobre o que non se volveu falar nin en sede parlamentaria nin desde o goberno executivo, ficando paralizado sen razón aparente.

Ler mais

A falta de transporte escolar no ensino non universitario unha mostra mais de discriminación co rural do noso Pais.

Para a FRUGA o abandono do rural combate-se com medidas prácticas e non con declaracións grandilocuentes.

Cenlle, 17 de decembro de 2020. Vimos de coñecer o informe elaborado pola Confederación das ANPAS Galegas a respecto do transporte escolar para o alumnado non universitario centrado especialmente nas zonas rurais da Galiza.

Este estudo constata que o alumnado maior de 16 anos, que reside no rural galego, sofre unha clara discriminación a respecto do que vive en espazos mais urbanos. Este trato discriminatorio ven determinado porque a partir dos 16 ano o ensino deixa de ser obrigatorio co que Administración galega deixa a todo este alumnado sen o servizo de transporte escolar, algo esencial vivindo no rural e tendo os centros de ensino nas vilas, co que en moitos casos este se ve obrigado a abandonar o seu entorno, e mesmo a abandonar os estudos, no peor dos casos, ou a ter de realizar desprazamentos no transporte ordinario, que na maioría das ocasións non se adapta ás súas necesidades horarias nen de ruta.

Ler mais

PP e PSOE opóñense a que se celebren eleccións no agro galego. As últimas tiveran lugar en 2002

Desde a FRUGA levamos anos demandando a celebración de eleccións para solucionar a situación anómala na que se encontran as organizacións agrarias no Consello Agrario Galego.

Cenlle, 7 de decembro de 2020. O pasado día 4 o BNG reclamou no Parlamento galego a convocatoria de eleccións no agro galego co fin de coñecer a representatividade das organizacións agrarias actuantes na Galiza, obtendo como resposta o voto negativo tanto do PP como do PSOE.

Ler mais