Desde a FRUGA queremos denunciar a grave crise de prezos que están a sufrir as explotacións de bovino de carne amparadas pola DO “Ternera Gallega” Suprema

Demandamos da Consellería do Medio Rural unha actuación decidida para trabar esta situación, de non ser así a FRUGA non descarta tomar outro tipo de medidas.

Sarria, 9 de abril de 2024. Actualmente as explotacións de bovino de carne inscritas dentro da categoría suprema da DO “Ternera Gallega”, están a sufrir unha baixa de prezos considerable. Estamos a falar de mais de 0,60 euros por KG canal, o cal supón en torno a 120€en cada xato producido nas gandarías de produción tradicional. Esta baixada supón importantes perdas neste sector, a da de hoxe, veñen-se sacrificando en torno a 90.000 vitelos de categoría suprema cada ano, co cal de persistir a situación, pode supor que os gandeiros e gandeiras deixen de ingresar case 11 millóns de euros anualmente.

Ler mais

O proxecto de celulosa de Altri un perigo para a actividade agropecuaria da zona e de toda Galiza.

Potenciar unha economía circular implica pechar os ciclos produtivos. Sobre o 45% do leite producido na Galiza sae da Galiza sen transformar.

Sarria, 2 de abril de 2024. O proxecto de celulosa que a empresa Altri pretende instalar na comarca da Ulloa supón un grande perigo para a actividade agropecuaria da zona, non soamente para a comarca da Ulloa, senón tamén para as comarcas de Arzúa, Terras de Melide, e o O Deza.

Ler mais

As industrias lácteas están aproveitando a renovación dos contratos para baixar o prezo entre 2 e 4 céntimos.

A FRUGA perante a indefensión nas que se encontran as gandarías galegas exiximos da Consellaría do Medio Rural a posta en marcha a Mesa de Interlocución Láctea da Galiza.

Sarria 19 marzo de 2024. Nestes días están a chegar os novos contratos de compra as explotacións leiteiras galegas, como consecuencia das renovacións do mes de abril. Estas propostas de contratos levan consigo unha baixa que varia de entre 2 cts a 4 cts por litro, dependendo da empresa.

Ler mais

Asinado convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e a Federación Rural Galega – FRUGA.

O convenio ten por obxectivo o estudo, análise e alternativas de viabilidade económico-social e medio-ambiental nas franxas de biomasa forestal nos MVMC das comarcas da Barbanza e da Costa da Morte na provincia da Coruña.

A Coruña 8 de marzo de 2024. O dia 8 de marzo tivo lugar na Deputación da Coruña a sinatura de un convenio de colaboración entre esta entidade e mais a Federación Rural Galega – FRUGA co obxecto de desenvolver un estudo e análise para a formulación de alternativas na xestión das franxas de protección de acordo coa normativa vixente referida a Lei 3/2007, do 9 de abril de prevención e defensa contra incendios forestais da Galiza, de acordo co seu artigo 20 referido á xestión da biomasa existente nos terreos forestais, e nas zonas de influencia forestal a través das chamadas “faixas”. Dividindo estas faixas en : redes primarias, secundarias e terciarias.

Ler mais

A Entidade Nacional de Seguros Agrarios (ENESA) ten previsto realizar unha suba das tarifas de retirada e destrución de animais.

A Federación Rural Galega – FRUGA manifesta a sua total oposición a esta suba por prexudicar gravemente ás explotacións galegas.

Sarria, 4 de marzo de 2024. A Federación Rural Galega – FRUGA, quere denunciar os planes de ENESA, organismo autónomo, dependente do Ministerio de Agricultura Pesca e Alimentación, anunciados en datas pasadas, en relación cun aumento xeneralizado dos prezos de numerosas liñas de seguros gandeiros.

Ler mais