A XUNTA SEGUE A EVIDENCIAR O SEU FRACASO NA XESTIÓN DA CRISE DO SECTOR LÁCTEO

Cartóns de "Deleite" a 0,39 €

Logo de reunirse coa distribución, ésta continua ofertando “leite” por baixo dos 40 Céntimos.

Unha das marcas ofertadas a baixo prezo é o produto estrela das cooperativas organizadas polo PP para facerse coa pranta de Outeiro de Rei.

Compostela, 16 de setembro de 2010.- Para a FRUGA visitar os andeis de lácteos dos supermercados operantes na Galiza é unha confirmación do fracaso de Juarez non xá na xestión da crise do sector lácteo galego, senon do modelo empresarial auspiciado por el para facerse cargo da pranta de Pascual en Outeiro de Rei. Asi, apenas 24 horas despois de reunirse coa distribución alimentar operante na Galiza para solicitarlles o seu compromiso para non utilizar o leite como reclamo comercial, e priorizar as relacións comerciais con aquelas empresas que xeneren certa estabilidade no sector coa asinatura de contratos co setor produtor, topamos ofertas de leite por baixo dos 40 Céntimos: concretamente, a 39 céntimos, do produto “Deleite”. É cando menos irónico que sexa unha empresa de base cooperativa galega a que se comporte coa mesma agresividade que as grandes multinacionais foráneas no mercado do leite galego, xá que para ofertar leite a eses prezos, unha de duas, ou moi pouco se está a pagar ao produtor/a, ou se está incorrendo en práticas comerciais perniciosas (dummping) manifestamente denunciábeis, sobre todo sabendo o papel xogado pola Conselleria encabezada por Juarez para facerse coa xestión da pranta envasadora do centro de Lugo.

Non sabemos se este tipo de comportamentos contribuirán a aumentar a “irritación” do Conselleiro, ou se, póla contra, xá fixo provisión abonda de anti-histamínicos para superar as suas crises.

A oferta faciase en supermercados na área de influencia de FEIRACO.

Concretamente, a oferta foi localizada en establecementos comerciais de Bertamirans e Negreira, pertencentes ás cadeas EROSKI e GADIS. Segundo poido averiguar a FRUGA, e no caso do supermercado EROSKI de Bertamiráns, tratábase dunha oferta programada para esta semana en curso, sendo finalmente suspendida onte mércores à tarde, logo da alerta desatada entre os numerosos e numerosas clientes, que mesmo tomaron esta oferta como unha probocación, toda vez que estas localidades están na zona onde residia a outra opción  que competia póla xestión da pranta transferida por PASCUAL.

FRUGA reclama compromisos reais.

Perante a incapacidade demostrada por esta Conselleria ate o de agora para enfrontar a crise na que se atopa o sector produtor de leite na Galiza, a Federación Rural Galega reclama a asunción por parte do Conselleiro das súas responsabilidades políticas e a sua posta ao frente na defensa do sector, mais aló das xa recorrentes e habituais declaracións de intencións, valeiras de contidos, coas que nos “deleita” dia si dia tamén. O contrário seria a constatación da sua incapacidade para ocupar o posto que ocupa: debe pasar xá de observador a actor nunha cuestión na que o agro galego, non só o leite, se está a xogar o seu futuro.

A FRUGA APRESENTA, XUNTO À CIG, A NOSA CAMPAÑA PARA A FOLGA XERAL DO 29 DE SETEMBRO.

Lugo, 9 de setembro de 2010.- A Federación Rural Galega-FRUGA celebrou hoxe, xoves 9 de setembro ás 12:00 no restaurante A Palloza, Lugo, unha xuntanza para informar da folga xeral do día 29 de setembro na que colabora coa CIG.

Durante a mesma falouse tamén das xubilacións, das axudas agrarias e de como os prezos dos produtos agrarios poden verse afectados polos recortes sociais. Finalmente tivo lugar un debate sobre a situación e perspectivas do rural galego.

Na mesma interviron Xurxo Álvarez, presidente da FRUGA, que abordou os recortes das axudas agrarias, Elías Somoza, responsable do sector lácteo de FRUGA, que espuxo as posicións da FRUGA a respeito da suba dos costos de produción e o contrato homologado no sector leiteiro, e Xosé Ferreiro Fernández, secretario comarcal da CIG de Lugo – A Mariña, que debullou mais pormenorizadamente os motivos da folga xeral e futuro da seguridade social.

A asemblea foi seguida por mais de medio cento de gandeiros e gandeiras da comarca.

A FEDERACIÓN RURAL GALEGA TEN NOTICIAS DE MOVIMENTOS À ALZA NO PREZO DO LEITE NA GALIZA.

Segundo informacións manexadas pola FRUGA, no mes de setembro poderia haber subidas de entre 2 e 3 céntimos no recollido nese periodo.

Segue estando lonxe dos prezos pagados no resto do estado, e do prezo de referéncia en Francia.

Compostela, 30 de agosto de 2010.- Desde a Federación Rural Galega vemos com optimismo o anúncio de suba no prezo do leite pagado ao produtor/a que nestes dias barallan algunhas das principais empresas recolledoras de leite no país. Estas subas, que algunhas fontes situan nos 2 e 3 céntimos segundo industrias, poden supor un pequeno balon de oxixeno para as “tocadas” explotacións leiteiras do País, mais fican lonxe dos compromisos acadados no marco do acordo lácteo de Madrid, que recollia um prezo de referéncia similar ao prezo pagado pólo leite em Francia, mais uns 3 céntimos,  equivalentes ao custe de transporto dese leite. Deste xeito, ainda coa suba que parece se vai producir, ficamos lonxe deses 36 céntimos que deberan servir de referéncia como prezo mínimo para o leite producido na Galiza.

A necesidade de cumplir co acordo.

Para a FRUGA, este anuncio non fai mais que reforzarnos na idea e na necesidade de que quenes asinaron o acordo do ano pasado teñen a obriga de velar e de extender o mais posíbel o cumplimento o acordo no que se establece que o prezo que debe figurar nos contratos ven determinado polo prezo de referencia do Estado Francés mais o custe dos servizos de transporte, o que significa que o prezo a pagar polo leite ás explotacións galegas ten de ser de cando menos de 36 centimos.

Ainda que este anuncio de suba no leite que se vai recoller no més de setembro fora extensíbel a toda a industria recolledora na Galiza, é evidente que se está moi por baixo dos prezos necesários para vivir com dignidade e com certo nível de seguranza da actividade produtora de leite.

Por iso ainda que nos podamos congratular destes pequenos avanzos, non podemos esquecer nen tan sequera aprazar a necesidade de acadar prezos dignos para o noso leite, utilizando todas as ferramentas que topemos á nosa mao, sendo a negociación deses contratos homologados unha desas ferramentas.

Cambios no sistema de crotalaxe e identificación de gando bovino

Lugo, 30 de agosto de 2010.- Nos últimos dias estamos a observar unha serie de cambios no que respecta os sistema de crotalaxe e identificiación de gando bovino, actualmente estas labouras estabanse a realizar de dúas formas distintas. Unha a través dos veterinarios identificadores, figura esta creada no ano 1998, que acuden as explotacións para poñer ó crotal os animales, e o mesmo tempo para dar de alta os distintos movementos de animales que se dan nas explotacións, como morte dun animal, nacemento ou venda. Outro sistema que se utilizaba consistía en que os/as gandeiros/as, acudisen as oficinas comarcales polos crotales e realizasen eles as labouras de crotalaxe, acudindo igualmente a ditas oficinas co fin de comunicar os movementos de animales nas explotacións, nacementos, ventas ou mortes de animales.

Actualmente estamos a observar unha serie de cambios, principalmente en algunhas comarcas do país, sen saber moi ben como se vai a desenrolar o novo sistema de marcaxe e crotalización do gando bovino. Segundo se puido saber estes últimos dias,  as explotacións agrarias que acudían ás oficinas comarcales a recoller os crotales, recibiron a noticias de que a partir de agora podían recoller unha cantidade de crotales equivalente o 70% das vacas dunha explotación, e que cada vez que marcasen un animal tiñan que dalo de alta. Pero o que si non sabemos a dia de hoxe é onde temos que realizar estas altas, nen as baixas de animales que antes se estaban a realizar nas oficinas veterinarias comarcales. Igualmente as explotacións que están a traballar cos veterinarios identificadores non saben se estes veterinarios van a seguir acudindo as explotacións, ou pola contra teñen que utilizar os servicios veterinarios comarcales.

Esta serie de cambios deixan varias cuestións sen aclarar, como xa dixemos anteriormente non sabemos se os veterinarios identificadores van seguir acudindo as explotacións ou non, non sabemos se estas altas ou baixas que anteriormente se realizaban nas oficinas veterinarias comarcales se van a seguir facendo ou non, en fin a dia de hoxe a Consellería de Medio Rural non clarificou como se vai realizar o novo sistema de marcaxe e crotalización do gando bovino.

Dende a Federación Rural Galega(FRUGA), temos solicitada unha entrevista coa delegada da Xunta de Galicia en Lugo, co fin de que nos aclaren toda esta serie de cambios, e unha vez aclarados analizaremos as consecuencias que poden ter para as nosas explotacións. Unha vez máis estamos ante unha deixadez e un abandono absoluto por parte da Consellería de Medio Rural, todo tipo de cambios precisan dunha información previa, actualmente temos certa desconfianza ante esta nova operación, cando se esta a realizar cun ocultismo total e absoluto