APONTAMENTOS DE ENXERTA NO ROSAL

A aplicación prática dos coñecementos adquiridos foi seguida con interese polos/as mais de corenta asistentes ao curso

Baixo a dirección de Francisco Rego, Responsable técnico da Estación de Enología de Galicia EVEGA, foron impartidas unhas sesions prácticas sobre enxerta na vide no Rosal. Comenzou cunha charla introductoria no Centro Social e Recreativo de San Miguel de Tabagón para seguir durante dous sábados (28 de marzo e 10 de abril) a realización en viña,  situada nas inmediacions de Ponte Tamuxe no Rosal.

O Rosal, 27 de Abril de 2010.-Os enxertos postos en práctica corresponden aos propios do ano como son os de cuña (inverno-primaveira) e outras variantes como o inglés e o mallorquin. Aparte dos enxertos citados se explicaron todos os demais como os de aproximación, en verde, de xema, etc.

Na demostración práctica foi dividido o persoal asistente para en grupos de 4-5 persoas acometer enxertos na dita viña e con diferentes variantes no que respecta a material de selado (cintas pĺásticas, isolante, pintura especial, etc.) como a utilización da botella de auga como alternativa ao tapado clásico con terra. Primeiramenta se aprendía a
elaborar as puas das variedades a enxertar e logo a cortar os bravos para finalmente acometer a enxerta en sí.

Nestas xornadas tamén se aproveitou para explicar todos os preparativos necesarios para a enxerta como a importancia da escolla das navallas, a conservación da madeira de inverno, etc. Unha das claves que sinalou
Francisco Rego foi a necesaría e debido afiado das navallas, tan sinxelo como iso, xa que os cortes efectuados deben ser rectos e precisos.

Durante a próxima Feira do Viño do Rosal será posible ollar na viña o resultado efectivo das enxertas feitas polos alumnos/as, entón se poderá avaliar o seguimento positivo deste Curso. Para próximas prácticas na Comarca se ten previsto facer algunha enxerta en verde xa que é preciso esperar a finais de maio como mínimo.

Algunha das práticas realizadas.
Algunha das práticas realizadas

NOVO ÉXITO DAS CATAS ORGANIZADAS POLA AGV – FRUGA

Os e as participantes amosaron un coñecemento importante dos nosos viños

No Hotel Méndez Núñez, senlleiro edificio onde saliu o Manifesto da Asamblea Nazonalista en 1918, realizouse unha actividade mais da Campaña de Promoción de Viños Galegos, nesta ocasión  coa colaboración da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo e patrocinio da Vicepresidencia primeira da Deputación Provincial de Lugo. O público asistenta compúñano hosteleiros, cociñeiros, sumilleres e algun que outro inicidado/a.

27 de Abril de 2010.- Como en anteriores ocasións Fernando Rodríguez iniciou o coñecemento das etapas da cata coa fase visual, olfativa e gustativa, non faltaron os aromas básicos e finalmente unha cata a cegas de dous viños. Na segunda xornada coa cata dos Xenéricos dos Consellos Reguladores estiveron por parte da DO Ribeiro José Angel Martínez e como catador Roberto Regal. Roberto sinalou a potencia e frescura dos 2008 e 2009 que se seguiron ata un número de 8 viños das 5 Denominacóons de Orixe Galegas.

No último día Roberto Regal voltou a oficiar a cata dos viños de marca nos que comenzou polo Acinus 2008 da adega de colleiteiro Alfredo Pires de Gomariz, na que destacou a frescura que tiña sendo un 2008. Pasouse despois ao Pingadelo Godello 2009 da DO Valdeorras, e que foi introducido polo enólogo da Cooperativa da Rúa Julio Ricarte, este viño é unha aposta renovada  cara un viño branco posicionado na élite, nas palabras de Julio, o Pingadelo Godello é un viño de 3ª xeración na Cooperativa e vai ser vendido nun 80% nos EEUU, de feito os asistintes á cata foron os primeiros en degustar o viño.

Contiunando cos brancos probouse o Gran Novás Albariño 2009 por parte das Rias Baixas, o viño en cuestión é da Adega Gran Novás do Rosal e foi introducido por Jorge Cardoso, un dos socios da dita Adega, o viño destacou a sua procedencia de acreditada fama nos monovarietais como nos “coupages” con caíño branco e loureiro.

Xa cos tintos tivemos o Cividade Mencía 2009 da subzona Amandi da DO Ribeira Sacra, o viño foi introducido por María Xesús López,  e sobre o viño sairon todas as fatigas e esforzos por sacar entre pedras e muras unhas cepas, mesmo centenarias nas palabras de María Jesús. No remate probouse o Ladairo Mencía 2009 da DO Monterrei, que xa é un viño moi coñecido e afamado polas suas distincions e premios recibidos, nesta ocasión contouse coa presencia de Antón Bao, Vicepresidente 1º da Deputación Provincial de Lugo, e que deu clausura ás xornadas.

A OPOSICIÓN Á ZEPA É XA UN CLAMOR

Participaron, ademais da FRUGA, representada no seu Presidente Xurxo Álvarez, representantes das Comunidades de Regantes,  vários alcaldes da comarca, e o compañeiro da Unió de Pagesos Andreu Ferré, ademais de persoal técnico da própria FRUGA.

Numerosos/as afectados/as ateigaron a Casa da Cultura de Xinzo

A Límia, 17 de Abril de 2010.- Crónica dunha Asemblea que vai marcar un antes e un despois na conformación da ZEPA da Límia.

O pasado venres día 16 de abril celebrouse unha concurrida Asamblea de
agricultores/as atinxidos polo Decreto da Zepa e que convocaron FRUGA e
Comunidades de Regantes, mais de duascentas persoas que ateigaron a Salón
de Actos da Casa da Cultura de Xinzo de Limia. Entre os asistentes atopábanse
alcades e representantes de 6 concellos da comarca; ademais, destacar a
presencia do Senador Xosé Manuel Pérez Bouza e o Deputado o BNG e
Ex-conselleiro de Medio Rural Alfredo Suárez Canal.

A reunión non tiña por obxecto debatir se ZEPA non ou si, se non ver as
accions a tomar para anular o dito decreto. Por parte das Comunidades de
de Regantes falou Xosé Manuel Nieto,  que fixo as funcions de moderador, e que
enfatizou que o pobo esixe a reparación do dano que supón o Decreto, motivo polo que se convocaron aos alcaldes/esas da comarca. Continuou a Avogada
da FRUGA Belén Rodŕiguez, que  informou do Anuncio de Contencioso
Administrativo contra o Decreto da ZEPA e no complexo proceso que hai
por diante. Logo veu  a aportación valiosa de última hora de Andreu
Ferré da Unio de Pagesos, coa cal a FRUGA mantén contactos de
colaboración, e na que fixo unha análise do acontecido na Provincia de
LLeida e que ten moitas semellanzas co da Limia.

Andreu, como Coordidador Técnico da Unió de Pagesos, tomouse a molestia
de estudiar o expediente da ZEPA da Limia e sinalou moitas deficiencias
no proceso de información pública, o que pode supor boas perspectivas do
éxito do Contencioso anunciado. Tamén comentou André que as ZEPAs non
teñen por que perturbar os aproveitamentos agrarios e non por iso se
debe cometer a inxustiza de eliminar os regadios proxectados, os páxaros
non len os decretos da Xunta e polo tanto non discriminan entre
explotacions que poden estar fora ou dentro da ZEPA, en todo caso na
opinión de Andreu este Decreto deixa moitísima discrecionalidade ao Sr.
Conselleiro para definir o que é posible facer ou non, que é iso de
aproveitamentos tradicionais?.

Para rematar Xurxo Álvarez, Presidente da FRUGA, fixo un repaso do que
se fixo ata agora, comenzando pola reunión coa Deputación Provincial de
Ourense e no que se garantiu o apoio aos agricultores/as da Limia e
aparte de apoiar os dictamenes e estudios que se realizen para apoiar as
accions legais contra o Decreto da ZEPA. O que xa non foi tan positiva
foi a reunión mantida co Director Xeral de Conservacion da Natureza, o
Sr. Borregón, e que non tivo a mais mínima consideración ás alegacions e
argumentacions presentadas pola FRUGA e as Comunidades de Regantes,
valoración aparte merecería a pouca cortesía amosada polo Delegado da
Xunta en Ourense, o Sr. Rogelio Martínez.

Xurxo comprometeu ante os asistentes a decidida loita xa anunciada, e que
ese Decreto vai ter que ser anulado e por tanto voltar a situación
anterior e negociar unha saída alternativa que satisfaga a todas as
partes, non se vai negociar nengunha saída a través do cacarexado Plan
de Xestíon, xa que como Andreu puntualizou, non se pode prometer un Plan
de Xestión que supostamente non proiba nada e que Bruxelas o aprobe se
efectivamente falamos dunha ZEPA, esta cuestión seguirá enchendo páxinas
no futuro inmediato.

Na mesa, Xose Manuel Nieto, Andreu Ferré e Xurxo Álvarez

A XUNTA DE GALIZA NEGASE A BUSCAR UNHA SOLUCIÓN REAL AO PROBLEMA QUE XEROU COA DECLARACIÓN DA ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE AVES (ZEPA) DA COMARCA DA LIMIA.

O Director Xeral de Conservación da Natureza e o Delegado Provincial da Xunta de Galiza en Ourense ofrecen o desenvolvimento do Plano Director como a solución ao problema, cando eles saben que esa non é a verdadeira solución.

A Limia, 7 de Abril de 2010.- No día de hoxe tivo lugar unha reunión entre os Presidentes das Comunidades de Regantes da Limia, acompañados do Presidente da Federación Rural Galega (FRUGA), e unha delegación da Xunta de Galiza encabezada polo Srs. Garcia-Borregon (Director Xeral de Conservación da Natureza) e Rogelio Martínez (Delegado Provincial de Ourense).

O motivo da reunión tiña a ver coa publicación do Decreto 411/2009, de 12 de novembro, polo que se declara a Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) da comarca da Limia, o que está a provocar un grande malestar entre os titulares das explotacións agro-gandeiras da comarca polos impedimentos que esta figura comporta para o desenvolvimento das suas actividades.

O primeiro que queremos manifestar é o noso desagrado pola actitude mostrada polo Sr. Delegado Provincial ao impedir a asistencia de todos os Presidentes das Comunidades de Regantes e mesmo chegando a questinoar a sua represntatividade.

E como a reunión xá empezou mal o loxico é que tamém rematara mal, e asi foi, pois a proposta que nos fixeron chegar os representantes da Xunta de Galiza basease no desenvolvimento do Plano Director, cando eles mesmos recoñeceron, na propia reunión, que este non era a verdadeira solución ao problema que se vai crear, coa inclusión na ZEPA da totalidade das zonas de cultivo, ao desenvolvimento das actividades agro-gandeiras.

Ao noso entender a solución ás dificultades que se van ocasionar para desempeño das nosas actividades agrícolas e gandeiras, pasa pola modificación da delimitación da mesma excluindo dela a totalidade das zonas de cultivo e a sua extensión cara as zonas mais despovoadas, de non ser así os cultivos de patacas e cereal así como as granxas da comarca da Limia estan ameazados de morte.

Consideramos que a inclusión das zonas de cultivo na ZEPA é unha traición da actual Xunta de Galiza, xá que o Presidente en exercicio, Sr. Nuñez Feijoo, nalgun acto público, cando ainda era o lider da oposición, comprometeu-se a que se ganaba as elecións trabaría a declaración da ZEPA da Limia. Agardamos que o Partido Popular (PP), non volva a “patinar”, e rectifique a sua actual posición e procure buscar unha solución a este problema tan grave que pon en perigo o futuro da Limia, porque de non facelo a Limia convertirase, nun futuro non moi lonxano, nunha zona abandonda e desertica como o é hoxé unha parte importante das comarcas do interior da Galiza, nin esistiran nen labregos nen aves.