A FRUGA non entende que intereses oculta o informe contrario da CNMC a que figure a procedencia xeográfica dos produtos lácteos

Nós estamos a favor da máxima transparencia e información aos consumidores. Apostamos pola trazbilidade.

Lugo, 30 de maio de 2018. A Federación Rural Galega-FRUGA, amosa o seu total desacordo co informe sobre o real decreto de etiquetado do leite, elaborado pola Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia. Neste informe indicase que non debe figurar o país de orixe do leite, algo totalmente insólito, cando noutros estados apostan pola maior trazabilidade posible.

Ler mais

O Ministerio de Agricultura español prepara un proxecto de lei sobre controles sanitarios nas explotacións de leite que favorece a concentración da produción e prexudica ao sector produtor galego

Na FRUGA entendemos que a aplicación desta normativa é moi complexa e non se adapta ás caracteísticas propias das explotacións lácteas galegas

Lugo, 23 de maio de 2018. Actualmente está a debate un proxecto de lei, que regula a produción primaria de leite procedente de femias domésticas, e establece os pertinentes controles sanitarios aplicables. As 7900 explotacións lácteas galegas, poden verse seriamente afectadas por esta nova normativa no caso de que este vai avante.

Ler mais

FRUGA ven de presentar perante a Xunta da Galiza solicitude de caducidade da concesión mineira “San Rafael” no concello de Touro.

A actual explotación mineira representa un perigo para as actividades agrarias e gandeiras da zona ao constituír un grave perigo ambiental por contaminación de augas e solos.

 

Santiago de Compostela, a 28 de febreiro de 2018. A Federación Rural Galega- FRUGA na súa condición de organización rural que ten entre os seus principios de actuación, propiciar a cooperación, solidariedade e recoñecemento mutuo do traballo a prol do medio rural e das actividades agrarias por parte d@s asociad@s, e entre os seu fins figura impulsar e coordinar accións en defensa dos intereses dos seus asociad@s, e figurando varias explotacións agrarias e gandeiras afectadas pola explotación da concesión mineira “San Rafael” , ven de rexistrar escrito dirixido á Consellería de Economía, Emprego e Industria no que solicitamos solicitude de caducidade da concesión mineira “San Rafael”.

Ler mais

Presentación en Allariz da ILP en defensa de outra política para o monte galego e contra os incendios no mundo rural.

O día 22 de febreiro, ás 20h00 tivo lugar en Allariz a presentación da Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) en defensa do bosque autóctono e contra os incendios forestais, promovida pola Alianza por un Mundo Rural Galego Vivo da que forman parte ADEGA, CIG, FRUGA  e ORGACCMM, así como o movemento COUSAS DE RAÍCES constituído por mais de 60 entidades de carácter ambiental, social, veciñal e profesional.

Ler mais

Para a FRUGA o informe do CETAL confirma, o xa sabido, que Galiza é a zona onde menos se cobra polo leite.

Galiza fica como zona subministradora de leite barato para beneficio das empresas de fora.

 

Lugo, 24 de febreiro de 2018. O recente informe sobre o sector lácteo, publicado polo  CETAL(Centro Tecnolóxico Agroalimentario), amosa a situación real na que se atopan as explotacións leiteiras galegas. Durante o ano 2017 o prezo medio do leite na UE foi de 37,77 cts.en, en cambio no Estado español este prezo reduciuse ata 30,93 cts de euro, estando na cola da UE em relación aos prezos pagos ao sector produtor. O prezo medio do Estado é o quinto mais baixo da Unión Europea, soamente por diante de Portugal, Bulgaria, Lituania e Romanía.

Ler mais