As industrias lácteas están aproveitando a renovación dos contratos para baixar o prezo entre 2 e 4 céntimos.

A FRUGA perante a indefensión nas que se encontran as gandarías galegas exiximos da Consellaría do Medio Rural a posta en marcha a Mesa de Interlocución Láctea da Galiza.

Sarria 19 marzo de 2024. Nestes días están a chegar os novos contratos de compra as explotacións leiteiras galegas, como consecuencia das renovacións do mes de abril. Estas propostas de contratos levan consigo unha baixa que varia de entre 2 cts a 4 cts por litro, dependendo da empresa.

Ler mais

Asinado convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e a Federación Rural Galega – FRUGA.

O convenio ten por obxectivo o estudo, análise e alternativas de viabilidade económico-social e medio-ambiental nas franxas de biomasa forestal nos MVMC das comarcas da Barbanza e da Costa da Morte na provincia da Coruña.

A Coruña 8 de marzo de 2024. O dia 8 de marzo tivo lugar na Deputación da Coruña a sinatura de un convenio de colaboración entre esta entidade e mais a Federación Rural Galega – FRUGA co obxecto de desenvolver un estudo e análise para a formulación de alternativas na xestión das franxas de protección de acordo coa normativa vixente referida a Lei 3/2007, do 9 de abril de prevención e defensa contra incendios forestais da Galiza, de acordo co seu artigo 20 referido á xestión da biomasa existente nos terreos forestais, e nas zonas de influencia forestal a través das chamadas “faixas”. Dividindo estas faixas en : redes primarias, secundarias e terciarias.

Ler mais

A Entidade Nacional de Seguros Agrarios (ENESA) ten previsto realizar unha suba das tarifas de retirada e destrución de animais.

A Federación Rural Galega – FRUGA manifesta a sua total oposición a esta suba por prexudicar gravemente ás explotacións galegas.

Sarria, 4 de marzo de 2024. A Federación Rural Galega – FRUGA, quere denunciar os planes de ENESA, organismo autónomo, dependente do Ministerio de Agricultura Pesca e Alimentación, anunciados en datas pasadas, en relación cun aumento xeneralizado dos prezos de numerosas liñas de seguros gandeiros.

Ler mais

Despois de ter solicitado unha reunión cos grupos políticos galegos presentes no Parlamento da Galiza, a FRUGA mantivo onte a primeira reunión co BNG.

Na reunión mantida por unha delegación da FRUGA co parlamentario Xosé Luís Rivas “Mini”, esta fixo-lle entrega do documento “Outra Política Agraria é Posíbel e Necesaria”.

Santiago de Compostela, 15 de febreiro de 2024. No día de onte unha delegación da Federación Rural Galega – FRUGA mantivo, logo de ter solicitado unha reunión cos grupos políticos presentes no Parlamento da Galiza, unha reunión co grupo parlamentar do BNG, representado polo parlamentario Xosé Luís Rivas “Mini”.

Ler mais

Outra política agraria é posíbel e necesaria, titulo do documento elaborado pola FRUGA para facer fronte a actual crise do sector agropecuario galego

A FRUGA solicita unha reunión cos grupos políticos, que se presentan as eleccións galegas eque contan con grupo parlamentar, para lle presentar a súa análise e propostas.

Santiago de Compostela, 14 de febreiro de 2024. No dia de onte a Federación Rural Galega – FRUGA dirixiu-se aos grupos políticos galegos que se presentan as eleccións galega e que neste momento dispoñen de grupo parlamentar no Parlamento galego (PP, BNG e PSOE).

Ler mais