A venda directa de produtos agroalimentares de proximidade ameazada na Praza de Abastos de Santiago de Compostela.

A Fruga demanda tanto do goberno municipal como da xerencia da Praza de Abastos solucións para poder seguir exercendo esta actividade produtiva e mercantil sem prexuízos para a economía das persoas que acoden a este mercado.

Santiago de Compostela, 7 de setembro de 2020. Este pasado sábado ven de acontecer un feito grave na Praza de Abastos de Santiago de Compostela. Parece ser que, como consecuencia dunha normativa elaborada polo concello de Santiago para evitar a transmisión do virus da COVID-19, unha parte importante das persoas que acoden a ese mercado a vender os seus produtos, fundamentalmente de horta, mas tamén queixos ou ovos, entre outros, tiveron de voltar para as súas casa sen os poder vender

Ler mais

O desleixo do Goberno de Feijóo co Medio Rural e a seguridade sanitaria.

A FRUGA denuncia a ausencia de iniciativas do Goberno de Feijóo que sirvan de referencia para os produtores do sector vitícola na situación actual de emerxencia sanitaria pola COVID19.

Barro, 25 de agosto de 2020. Desde a FEDERACIÓN RURAL GALEGA – FRUGA entendemos que é obriga do Goberno Galego, a través das Consellerías que teñen competencias na materia como son as de Sanidade e Medio Rural, elaborar un catálogo de medidas preventivas e protocolos de actuación fronte ao COVID19 para os distintos traballos e actividades dos sectores agropecuario e forestal, que veña a servir de guía e marco de referencia para as pequenas explotacións, persoas autónomas e pequenas empresas de servizos que teñen a súa actividade nestes sectores.

Ler mais

A execución dos Plans de Mellora no ar pola intransixencia da Consellería do Medio Rural

FRUGA considera que o proceder da Consellería pode ser de dubidosa legalidade.

Lugo 17 de agosto de 2020. FRUGA quere manifestar o seu desacordo total, ca nova aparecida no dia de hoxe, na cal se comunica que a Xunta non ampliara o prazo da concesión de licencia de obra para os plans de mellora, confirmando que se mantén a data do dia 15 de Setembro como data para a entrega dos permisos.

Ler mais

A AGV-FRUGA demanda a convocatoria da Mesa do Viño para tratar da concreción da medida “Préstamo Vendima” anunciada recentemente polo señor Conselleiro

A AGV-FRUGA demanda ao Conselleiro de Medio Rural que o anunciado “préstamo vendima” se traduza nunha axuda real para as persoas viticultoras e as adegas, pequenas e grandes, e non só un negocio para a banca, e reitéralle a urxencia da necesidade de elaborar protocolos de actuación fronte á COVID19 para afrontar a próxima vendima.

Barro, 4 de agosto de 2020. Seguindo na liña habitual da Consellería do Medio Rural de sacar periodicamente grandes titulares de prensa sobre accións dese departamento en apoio a distintos sectores produtivos do rural galego, o pasado domingo o Conselleiro de Medio Rural anunciou unha nova medida estrela: o que chamou o “préstamo vendima”.

Ler mais

FRUGA quer denunciar a indefensión das explotacións lácteas galegas perante as presións das industrias para as obrigar a asinar contratos á baixa.

A modificación da lei estatal que aparentemente viña para garantir prezos xustos estase utilizando para nos baixar o prezo do leite.

Lugo, 23 de xullo de 2020. O Real Decreto-ley 5/2020 de 25 de febreiro xurde como resposta do goberno español á vaga de mobilizacións levadas a cabo en demanda de prezos xustos para as producións agropecuarias.

Ler mais