O control dos prezos dos alimentos non se pode facer a costa do sector produtor e entregando a sua aplicación ás grandes distribuidoras desprezando outras canles de distribución.

Os gobernos teñen a obriga de non estigmatizar a pobreza aplicando medidas re-distributivas.

Cenlle, 15 de setembro de 2022. A taxa de inflación no Estado español situase por cima dos dous díxitos, estando na Galiza medio punto por riba da media española. É dicir na Galiza somos aínda mais pobres que no resto do Estado, ao que lle hai que acrecentar que temos as segundas pensións mais baixas e os salarios tamén dos mais baixos.

Ler mais

Prezos do leite: as estatísticas oficiais e as liquidacións efectuadas polas empresas non coinciden

O prezo base do leite tipo é inferior ao que figura nas estatísticas.

Sarria, 12 de agosto de 2022. Os datos publicados polo Ministerio de Agricultura Pesca e Alimentación referidos ao prezo do leite, no documento de declaracións de entregas de leite cru a primeiros compradores, non se corresponden co que realmente se está a percibir en concepto de prezo base polo leite tipo.

O leite tipo é aquel leite é aquel que reúne as seguintes características: 3,70 de materia graxa; 3,20 de proteína; menos de 100.000 bacterias e menos de 400.000 células somáticas.

Ler mais

Fracaso absoluto da política agraria e de montes do goberno galego do PP

A falta de medios técnicos e humanos veu agravar aínda mais esta deriva desastrosa para o rural galego.

Cenlle, 22 de xullo de 2022. Neste mes de xullo, na Galiza, estamos asistindo a un fracaso anunciado das políticas agrarias e de monte levadas a cabo por parte do Partido Popular ao fronte do goberno galego desde o ano 2009.

Causas múltiples e diversas están na orixe dos incendios que se producen nos montes galegos, e cada ano que pasa novos factores como o do cambio climático teñen de ser tidos en conta, mas o que todo o mundo está de acordo é que o abandono do rural e a aposta polo monocultivo de especies de crecemento rápido están entre as causas que mais inflúen nas vagas de incendios que ano após ano arrasan o noso País, Galiza.

Ler mais

FRUGA reclama prezos xustos para as explotacións de bovino da Galiza e non endebedar-se mais como pretende a Xunta.

A Consellería de Medio Rural ofrece como saída á crise que padecemos que acudamos a prestamos en vez de pagar a subvención que prometeu.

Lugo, 11 de xullo de 2022. O Diario Oficial de Galiza (DOG) ben de publicar a semana pasada a Orde da Consellería do Medio Rural que regula o procedemento para o recoñecemento do dereito a préstamos de financiamento do capital circulante en explotacións de gando bovino garantido polo instrumento financeiro de xestión centralizada no Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2014-2020, cofinanciado polo Fondo Europa Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e con subsidiación dos tipos de xuro

Ler mais

Impulso, ou mais do mesmo?

O passado dia 15 de maio o novo presidente da Junta da Galiza, Alfonso Rueda, nomeado como resultas do abandono das suas funções por parte do anterior presidente, Alberte Nuñez Feijoo, vem de assinar o decreto pelo que se estabelece a estrutura dos órgãos de Governo da Junta, decreto publicado no Diário Oficial da Galiza do dia 16.

Ainda que o novo governo supõe, na prática, a continuidade a respeito do que presidia Feijoo, ao repetir todos e todas as conselheiras nos seus postos, salvo, logicamente a mudança que se produz na presidência da Junta e na Vice-presidência que ocupava o senhor Rueda, o certo é que formalmente nos encontramos perante uma nova etapa dentro desta legislatura.

Ler mais