A baixado do prezo do leite ao sector produtor non está a repercutir nunha baixada nos puntos de venda, o que debería levar a que a Xunta de Galiza tomará cartas no asunto

Os elos extremos da cadea, produtor e consumidor, son os sectores mais prexudicados pola práctica dos sectores intermediarios, industria e distribución.

Sarria, 17 de xullo de 2023. Nos últimos tempos as explotacións lácteas galegas estamos a sufrir unha serie de baixadas do prezo do leite, podemos falar de entre 3 e 4cts de euro en cada litro que vendemos, dependendo das distintas industrias. Baixadas totalmente inxustificadas, tendo en conta ademais que os custos de produción seguen igual, e nalgún caso con pequenas subas.

Ler mais

Perante as propostas de modificación do regulamento da IXP “Ternera Gallega” a FRUGA considera que este asunto precisa un debate sereno e en profundidade.

Polo que estaremos atentos as posíbeis modificacións regulamentarias que se podan producir.

Sarria, de de xullo de 2023. Ultimamente teñen aparecida varias noticias en relación coa necesidade de proceder a facer certas modificacións no regulamento da IXP “Ternera Gallega”. En concreto está-se a falar da posibilidade de aceptar a inclusión de novas razas, de mudar a idade de sacrificio ou da homoxeneización das canais.

Ler mais

A Coordinadora Eólica Así Non! rodeará a Xunta este domingo contra espolio eólico e enerxético do país

A mobilización terá lugar o vindeiro domingo día 23 de abril, ás 12:00 horas, no edificio administrativo da Xunta de Galiza en San Caetano

Compostela, 18 de abril de 2023.- A Coordinadora Eólica Así Non! convoca o pobo galego a participar nunha acción masiva baixo o lema “Rodeamos a Xunta. Non á depredación macro-eólica especulativa” encordoando o edificio administrativo de San Caetano, o vindeiro domingo día 23 de abril, ás 12:00 horas. A mobilización coincide coa data límite estabelecida pola normativa vixente -25 de abril- para outorgar autorización previa aos proxectos eólicos promovidos en Galiza con declaración de impacto ambiental favorábel.

Eólica Así Non! diríxese ao pobo galego no seu conxunto e, nomeadamente, ás plataformas de veciños e veciñas afectadas e a todo tipo de colectivos e entidades críticas co actual modelo depredador da enerxía eólica a manifestar a súa repulsa aos 77 proxectos eólicos con declaración de impacto ambiental positiva, cuxa aprobación podería ser inminente.

Ler mais

A Coordinadora “Eólica Así Non” chama o Pobo galego a rodear o edificio da Xunta de Galiza o Domingo 23 de abril.

A paralización dos parques eólicos é urxente para evitar danos irreparábeis

Compostela, a 22 de marzo de 2023.- Coincidindo coa data límite establecida pola normativa vixente para outorgar autorización previa aos proxectos eólicos promovidos en Galiza con declaración de impacto ambiental favorábel, a Coordinadora Eólica Así Non convoca o pobo galego a participar nunha nova mobilización masiva en Santiago de Compostela, o vindeiro 23 de abril. Esta mobilización chama aos galegos e galegas, ás plataformas de veciños e veciñas afectadas e a todo tipo de colectivos e entidades críticas co actual modelo depredador da enerxía eólica a rodear o edificio de San Caetano da Xunta de Galicia, en Santiago de Compostela, para manifestar a súa repulsa aos 77 proxectos eólicos con declaración de impacto ambiental positiva, cuxa aprobación podería ser inminente.

Ler mais

A aplicación da nova PAC, neste ano 2023, vai supor unha forte minoración de ingresos para as explotacións galegas.

A redución pode andar, de media, sobre un 30% menos que o cobrado no ano 2022.

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2023. O novo período da Política Agraria Común (PAC 2023 -2027) ven con cambios substanciais a respecto do período anterior.

Cabe destacar que este novo período vai supor un maior grao nas exixencias medioambientais para a maioría das explotacións, obrigando a que todas as leiras das explotacións de mais de 10 hectáreas teñen de cambiar de cultivo cada tres ano, ou que o 4% da superficie agrícola se destine a elementos non produtivos, coa obriga de levar un caderno dixital da explotación ou a elaboración dun plano de xestión de aplicación dos fertilizantes coa obriga de a aplicación do xurro, a partir do 1 de xaneiro de 2024, ser efectuada mediante inxectores, así como que a relación coa administración se ten de facer obrigatoriamente por vía telemática, e quen non o faga corre o risco de se ver sometido a unha sanción, o que obrigara en moitos casos a ter de contratar un servizo externo para cumprir todos estas imposicións, co risco de que moitas explotacións desistan e se vexan obrigadas a pechar.

Ler mais