Perante a proposta de modificación do regulamento da IXP “Ternera Gallega” Suprema desde a FRUGA manifestamos o noso desacordo.

Entendemos que esta proposta soamente se fai para favorecer os interese da agro-industria (cebadeiros e grande distribución).

Sarria, 5 de decembro de 2023. Perante as propostas de modificación regulamentaria, dentro da IXP “Ternera Gallega”, en relación coas novas condicións que ten de cumprir a categoría Suprema, desde FRUGA queremos manifestar o noso desacordo con esta nova medida, tendo en conta, que vai supor un serio prexuízo para moitas gandarías galegas, que realizan un sistema de manexo totalmente extensivo.

Ler mais

A Consellería de Medio Rural non vai ingresar o 70% de anticipo da PAC que permite a UE.

A Comisión Europea autorizou esta medida para facer fronte ás dificultades orixinadas pola seca e polos incrementos dos custes de produción.

Santiago de Compostela, 18 de outubro de 2023. A Comisión Europea autorizou ao Estado español poder adiantar até un máximo do 70% das axudas directas da PAC correspondentes á campaña 2023. Esta medida excepcional ben determinada polas especiais dificultades ocasionadas pola seca que afectou ao Estado español e polos incrementos dos custes de produción.

Ler mais

FRUGA demanda da Consellería do Medio Rural axudas para as gandarías afectada pola Enfermidade Hemorráxica Epizoótica.

Outras comunidades do Estado español xa as puxeron en práctica.

Sárria, 29 de setembro de 2023. Nestes últimos días estamos a observar como aumenta o número de casos da Enfermidade Hemorráxica Epizoótica (EHE), ocasionando perdas importantes nas ganderías que a están a padecer.

Desde perdas de produción mesmo pode causar a morte de animais, custos considerábeis dos tratamentos, toda unha serie de consecuencias que minguan notablemente os ingresos das explotacións gandeiras que están a sufrir esta enfermidade.

Ler mais

Perante o xurdimento na Galiza de dous casos da Enfermidade Hemorráxica Epizoótica (EHE) desde a FRUGA estamos preocupados co desleixo da Consellería do Medio Rural.

As gandarías galegas non somos culpables desta situación e non podemos asumir os custes e as perdas que se podan ocasionar.

Sárria, 21 de setembro de 2023. No dia de onte a Concellería do Medio Rural, declaraba os dous primeiros focos da enfermidade hemorráxica epizoótica (EHE), concretamente dous casos nos concellos de A Capela e Abengondo. Estamos a falar dunha patoloxía que afecta principalmente o gando vacún, sendo Galiza unha das comunidades do estado con maior número destas reses.

Ler mais

Na FRUGA somos conscientes de que existe un grave problema co xabarín e preocúpanos o desleixo da Goberno galego. Pedimos a realización dun estudo rigoroso do seu censo

A solución deste problema non se pode deixar nas asociacións de caza.

Cenlle, 19 de setembro de 2023. Diante do recente anuncio da Consellería de Medio Ambiente da declaración de emerxencia cinexética en 37 comarcas da xeografía galega que ocupan máis do 80% da superficie total de Galiza, desde a Federación Rural Galega – FRUGA queremos amosar a nosa preocupación polo desleixo de funcións por parte do Goberno galego, responsabilizando e deixando nas mans das asociacións de caza unha cuestión tan preocupante, xa non soamente polos danos na actividade primaria senón por cuestións de alarma social, seguridade viaria, protección civil entre outras. A Xunta de Galiza toma decisións por “oídas” ou polas noticias dos medios de comunicación, é dicir, sen ningún rigor científico.

Ler mais