A Alianza Rural Galega insta á Xunta a someter a unha nova revisión a modificación do Plano Forestal para adaptalo ao Inventario Forestal Galego

Santiago de Compostela, a 28 de decembro de 2020.- Case tres anos despois de ter anunciado un novo Plano Forestal para Galiza e ano e medio despois de telo sometido a exposición pública, o presidente da Xunta anuncia que prevé telo aprobado no primeiro semestre de 2021. Porén, este anuncio é recibido con sorpresa polas entidades integrantes da Alianza Rural Galega (ADEGA, CIG, FRUGA e ORGACCMM), as que critican que se pretenda aprobar agora de forma apresurada e sen debate social un documento que desde xuño de 2018 ficou metido nun caixón e sobre o que non se volveu falar nin en sede parlamentaria nin desde o goberno executivo, ficando paralizado sen razón aparente.

Ler mais

A falta de transporte escolar no ensino non universitario unha mostra mais de discriminación co rural do noso Pais.

Para a FRUGA o abandono do rural combate-se com medidas prácticas e non con declaracións grandilocuentes.

Cenlle, 17 de decembro de 2020. Vimos de coñecer o informe elaborado pola Confederación das ANPAS Galegas a respecto do transporte escolar para o alumnado non universitario centrado especialmente nas zonas rurais da Galiza.

Este estudo constata que o alumnado maior de 16 anos, que reside no rural galego, sofre unha clara discriminación a respecto do que vive en espazos mais urbanos. Este trato discriminatorio ven determinado porque a partir dos 16 ano o ensino deixa de ser obrigatorio co que Administración galega deixa a todo este alumnado sen o servizo de transporte escolar, algo esencial vivindo no rural e tendo os centros de ensino nas vilas, co que en moitos casos este se ve obrigado a abandonar o seu entorno, e mesmo a abandonar os estudos, no peor dos casos, ou a ter de realizar desprazamentos no transporte ordinario, que na maioría das ocasións non se adapta ás súas necesidades horarias nen de ruta.

Ler mais

PP e PSOE opóñense a que se celebren eleccións no agro galego. As últimas tiveran lugar en 2002

Desde a FRUGA levamos anos demandando a celebración de eleccións para solucionar a situación anómala na que se encontran as organizacións agrarias no Consello Agrario Galego.

Cenlle, 7 de decembro de 2020. O pasado día 4 o BNG reclamou no Parlamento galego a convocatoria de eleccións no agro galego co fin de coñecer a representatividade das organizacións agrarias actuantes na Galiza, obtendo como resposta o voto negativo tanto do PP como do PSOE.

Ler mais

As pensións do réxime especial agrario son uns 200 euros inferiores a respecto da media galega e uns 400 euros abaixo da media do Estado.

Desde a FRUGA demandamos do goberno español unha suba das pensión mínimas que permitan vivir dignamente.

Lugo, 1 de decembro de 2020. O goberno actual pretende subir as pensións de xubilación en función do IPC, así, deste xeito, para o vindeiro ano, o importe a percibir, suporía un aumento do 0,9%. Estas subidas lineais non contemplan un problema de alcance, segundo o cal a diferencia entre as pensións mínimas e as mais altas vai en aumento como consecuencia da suba porcentual. As de mais cuantía son as que van recibir un importe mais alto, pola contra as pensións mínimas son as que van notar menos este aumento. Concretamente unha persoa xubilada do réxime agrario terá unha suba mínima de entre 5,89 e 6,14 euros, fronte a outros xubilados que poden chegar a percibir aumentos de 20 euros.

Ler mais