Os gandeiros e gandeiras galegas seguimos a cobrar uns dos prezos mais baixos da UE. Para a FRUGA isto é consecuencia de Galiza carecer dunha industria propia suficientemente dimensionada.

FRUGA ve con bos ollos a fusión de cooperativas e espera que este proceso sexa o xerme do Grupo Lácteo Galego.

Lugo, 19 de xuño de 2017. A realidade do sector lácteo galego, amosa claramente, que somos unha das rexións mais importantes da Unión Europea no que a produción de leite se refire, concretamente Galiza ocupa o noveno posto entre as rexións lácteas da UE. En cambio nos prezos que se lle pagan os gandeiros, estamos a cola, percibindo en torno a 5 cts menos que a media das principais rexións produtoras europeas. O cal indica claramente cal é a situación das 8369 ganderías galegas que se adican a produción de leite de vacún.

Ler mais

O Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica da Galiza (CRAEGA ) “depura” o censo do sector produtor no marco dun proceso electoral marcado polo escurantismo

En ningún momento informou aos seus asociados e asociadas do inicio do proceso ELECTORAL nin moito menos da publicación de censos a tal efecto.

Exclúe a todos e todas as produtoras que comercializan de maneira directa as súas producións sen pasar por intermediarios, e que non poderán participar do proceso de elección dos seus vocais nin optar a seren electos/as.

Compostela, 2 de xuño de 2017.- Na mañá de hoxe remataba o prazo para presentación de candidaturas aos distintos consellos reguladores do agro galego, entre eles o CRAEGA, que regula a produción e comercialización da agricultura e gandería ecolóxicas da Galiza. Así, os e as inscritos no Consello repártense entre os distintos censos, dependendo de se están a desenvolver actividades produtivas ou transformadoras e de distribución. Logo de dúas lexislaturas sen terse celebrado eleccións no SECTOR produtor, logo de sucesivos amaños entre as tres candidaturas presentadas entón e a exclusión da lista da FRUGA hai agora cinco anos, este ano prevíase que por fin os agricultores e agricultoras ecolóxicas da Galiza poderían elixir as súas representantes. Mais todo este proceso resulta de feito bastante escuro: desde o CRAEGA en ningún momento se informou aos asociados e asociadas do inicio do proceso ELECTORAL. Tampouco se informou entón da existencia de censos que ao parecer non inclúen a todos e todas as produtoras certificadas na Galiza, aínda que cumpran escrupulosamente coa normativa ecolóxica, o pagamento das correspondentes cotas anuais e as inspección periódicas ás que someten o CRAEGA aos e ás asociadas: tais censos inclúen só aos produtores e produtoras que emitiran “volantes” certificativos no último ano. Este vai ser o motivo para decretar a nulidade da lista da FRUGA.

Ler mais

Éxito de participación na manifestación celebrada en Ourense en demanda de axudas directas para facer fronte aos danos causados polas xeadas

Ourense, 24 de maio de 2017. Tivo lugar onte na cidade de Ourense a manifestación convocada polos sectores afectados polas xeadas de finais do mes de abril en demanda de axudas directas para facer fronte aos danos causados. Manifestación da que a Federación Rural Galega – FRUGA era convocante xunto con outras organizacións do mundo rural.

A continuación reprodúcese o texto do manifesto leido ao final da manifestación perante a Delegación territorial da Xunta de Galiza:

Ler mais