O prezo do leite en orixe non pode responder ao intereses comercias das industrias ou das cadeas de alimentación.

Segundo a Lei da Cadea Alimentar o prezo deberá ser o custe efectivo de produción calculado tendo de conta os custes de produción.

Sarria, 11 de xullo de 2024. Nestes últimos días vimos asistindo a noticias que fan referencia a que distintas cadeas de distribución iniciaran campañas promocionais de venta de leite a baixos prezos nos seus supermercados, utilizando o noso leite como produto reclamo.

Desde a Federación Rural Galega – FRUGA, consideramos que calquera tipo de campaña que utilice o leite a baixo prezo como reclamo por parte da distribución en ningún caso pode afectar ao prezo que debemos percibir produtores e produtoras. A día de hoxe as 5494 gandarías galegas de leite, están a percibir unha media de 0,45 euros/litro, co cal xa non queda ningún tipo de marxe para volver a aplicar mais baixadas.

Ler mais

FRUGA considera que a obriga de estabular os becerros de mais de 8 meses imposta pola Consellería do Medio Rural prexudica as explotacións tradicionais en beneficio das industriais.

Estes cambios poñen en perigo a categoría “Suprema” da Indicación Xeográfica Protexida “Ternera Gallega”. Pedimos unha rectificación da Consellería.

Sarria, 31 maio 2024. Recentemente ven-se de aprobar unha modificación regulamentaria do Consello Regulador de “Ternera Gallega”, que afecta de forma directa a todo as explotacións que producen baixo a categoría de “Ternera Gallega Suprema”.

Estes cambios normativos, obrigados por unha resolución da Axencia Galega de Calidade Alimentar (AGACAL) e publicada no DOG, implican principalmente a obriga de encortellar os xatos cebados acollidos a esta categoría. Esta medida vai afectar de unha maneira especial a todas as explotacións que optaran por un manexo extensivo da sua cabana ao verse obrigadas a acometer investimentos para dar cumprimento á mudanza do regulamento de “Ternera Gallega Suprema” que obriga a estabular os animais de mais de 8 meses durante dous meses ou agrupalos en recintos pechados.

Ler mais

FRUGA considera que a extinción da Axencia Galega de industrias Forestais (XERA) rompe a cadea Monte – Industria.

A súa extinción pode ser debida á presión do lobby da “eucaliptización”.

Cenlle, 7 de maio de 2024. O pasado dia 24 de abril o Diario Oficial da Galiza (D.O.G.) ven de publicar a extinción da Axencia Galega da Industria Forestal (XERA), pasando asumir os fins e obxectivos a Consellería de Economía e Industria a través do correspondente órgano de dirección, que dependerá da Secretaría Xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético, cando até ese momento estaba adscrita á Consellería do Medio Rural, mas con personalidade xurídica propia.

Ler mais