Entidades e colectivos que promoven a ILP por outro modelo de xestión do monte galego entregamos 42.328 sinaturas no Parlamento Galego

É unha das ILPs de natureza ambiental máis apoiadas da historia do autogoberno galego.

 

Compostela, 22 de xuño de 2018,

 

Representantes da Comisión Promotora da ILP (Iniciativa Lexislativa Popular) para a protección e mellora dos hábitats de bosque autóctono, a racionalización da xestión do monte e a loita contra os incendios forestais, e dos máis de 60 colectivos que facemos parte da rede “Cousa de Raíces” en defensa do bosque galego, vimos de entregar este venres 22 na Xunta Eleitoral de Galiza as 42.328 sinaturas acadadas en apoio da iniciativa.

Ler mais

O “Plan estratéxico” da Agricultura Ecolóxica da Xunta, feito á medida das grandes empresas e distribuidoras

Entre a “choiva” de millóns atópanse partidas orzamentarias para accións xa existentes, como a incorporación de moz@s e as axudas agroambientais

As espectaculares cifras das que presumen goberno autonómico e directiva do CRAEGA agochan a entrada da grande industria no “negocio”, así como a mais que cuestionábel inclusión da acuicultura entre as actividades a certificar polo CRAEGA.

Compostela, 30 de maio de 2018.- Xunta e CRAEGA veñen de apresentar publicamente o que se eles mesmos definen como un “avance” do que será un presunto “Plan Estratéxico da Agricultura Ecolóxica de Galicia”. Do mesmo o sector, ou cando menos os e as produtoras ecolóxicas galegas que facemos parte do Consello Regulador non tivemos a día de hoxe coñecemento algún e, polo tanto, participación algunha na sua elaboración, aínda que desde hai mais de un ano distintos meios de comunicación teñen recollido titulares nos que se falaba da súa inminente posta en marcha.

Ler mais

A FRUGA non entende que intereses oculta o informe contrario da CNMC a que figure a procedencia xeográfica dos produtos lácteos

Nós estamos a favor da máxima transparencia e información aos consumidores. Apostamos pola trazbilidade.

Lugo, 30 de maio de 2018. A Federación Rural Galega-FRUGA, amosa o seu total desacordo co informe sobre o real decreto de etiquetado do leite, elaborado pola Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia. Neste informe indicase que non debe figurar o país de orixe do leite, algo totalmente insólito, cando noutros estados apostan pola maior trazabilidade posible.

Ler mais

O Ministerio de Agricultura español prepara un proxecto de lei sobre controles sanitarios nas explotacións de leite que favorece a concentración da produción e prexudica ao sector produtor galego

Na FRUGA entendemos que a aplicación desta normativa é moi complexa e non se adapta ás caracteísticas propias das explotacións lácteas galegas

Lugo, 23 de maio de 2018. Actualmente está a debate un proxecto de lei, que regula a produción primaria de leite procedente de femias domésticas, e establece os pertinentes controles sanitarios aplicables. As 7900 explotacións lácteas galegas, poden verse seriamente afectadas por esta nova normativa no caso de que este vai avante.

Ler mais

FRUGA ven de presentar perante a Xunta da Galiza solicitude de caducidade da concesión mineira “San Rafael” no concello de Touro.

A actual explotación mineira representa un perigo para as actividades agrarias e gandeiras da zona ao constituír un grave perigo ambiental por contaminación de augas e solos.

 

Santiago de Compostela, a 28 de febreiro de 2018. A Federación Rural Galega- FRUGA na súa condición de organización rural que ten entre os seus principios de actuación, propiciar a cooperación, solidariedade e recoñecemento mutuo do traballo a prol do medio rural e das actividades agrarias por parte d@s asociad@s, e entre os seu fins figura impulsar e coordinar accións en defensa dos intereses dos seus asociad@s, e figurando varias explotacións agrarias e gandeiras afectadas pola explotación da concesión mineira “San Rafael” , ven de rexistrar escrito dirixido á Consellería de Economía, Emprego e Industria no que solicitamos solicitude de caducidade da concesión mineira “San Rafael”.

Ler mais