O PP minte no Parlamento Galego ao manifestar que a Xunta de Galiza non podía complementar as axudas para o bovino de carne como consecuencia da guerra de Ucrania.

Desde FRUGA denunciamos a dupla discriminación que sufre este sector, tanto por parte do Goberno español como do galego.

Sarria, 3 de outubro de 2022. Dende a Federación Rural Fruga, queremos denunciar a actitude do deputado no Parlamento Galego José Antonio Armada do Partido Popular, en relación co decreto que regula as axudas urxentes no marco do plan nacional de resposta as consecuencias económicas e sociais da guerra de Ucrania, concretamente o decreto 428/22.

Ler mais

O control dos prezos dos alimentos non se pode facer a costa do sector produtor e entregando a sua aplicación ás grandes distribuidoras desprezando outras canles de distribución.

Os gobernos teñen a obriga de non estigmatizar a pobreza aplicando medidas re-distributivas.

Cenlle, 15 de setembro de 2022. A taxa de inflación no Estado español situase por cima dos dous díxitos, estando na Galiza medio punto por riba da media española. É dicir na Galiza somos aínda mais pobres que no resto do Estado, ao que lle hai que acrecentar que temos as segundas pensións mais baixas e os salarios tamén dos mais baixos.

Ler mais

Prezos do leite: as estatísticas oficiais e as liquidacións efectuadas polas empresas non coinciden

O prezo base do leite tipo é inferior ao que figura nas estatísticas.

Sarria, 12 de agosto de 2022. Os datos publicados polo Ministerio de Agricultura Pesca e Alimentación referidos ao prezo do leite, no documento de declaracións de entregas de leite cru a primeiros compradores, non se corresponden co que realmente se está a percibir en concepto de prezo base polo leite tipo.

O leite tipo é aquel leite é aquel que reúne as seguintes características: 3,70 de materia graxa; 3,20 de proteína; menos de 100.000 bacterias e menos de 400.000 células somáticas.

Ler mais

Fracaso absoluto da política agraria e de montes do goberno galego do PP

A falta de medios técnicos e humanos veu agravar aínda mais esta deriva desastrosa para o rural galego.

Cenlle, 22 de xullo de 2022. Neste mes de xullo, na Galiza, estamos asistindo a un fracaso anunciado das políticas agrarias e de monte levadas a cabo por parte do Partido Popular ao fronte do goberno galego desde o ano 2009.

Causas múltiples e diversas están na orixe dos incendios que se producen nos montes galegos, e cada ano que pasa novos factores como o do cambio climático teñen de ser tidos en conta, mas o que todo o mundo está de acordo é que o abandono do rural e a aposta polo monocultivo de especies de crecemento rápido están entre as causas que mais inflúen nas vagas de incendios que ano após ano arrasan o noso País, Galiza.

Ler mais

FRUGA reclama prezos xustos para as explotacións de bovino da Galiza e non endebedar-se mais como pretende a Xunta.

A Consellería de Medio Rural ofrece como saída á crise que padecemos que acudamos a prestamos en vez de pagar a subvención que prometeu.

Lugo, 11 de xullo de 2022. O Diario Oficial de Galiza (DOG) ben de publicar a semana pasada a Orde da Consellería do Medio Rural que regula o procedemento para o recoñecemento do dereito a préstamos de financiamento do capital circulante en explotacións de gando bovino garantido polo instrumento financeiro de xestión centralizada no Programa de Desenvolvemento Rural de Galiza 2014-2020, cofinanciado polo Fondo Europa Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e con subsidiación dos tipos de xuro

Ler mais