Lactalís e Leite Celta ameazan con baixada de 3 céntimos ás granxas que producen leite ecolóxico.

FRUGA considera inxustificada a imposición unilateral desta baixada, e avoga pola negociación do prezo do leite entre produtores e industria.

Os gandeiros e gandeiras galegas, produtores de leite ecolóxico, están recibindo toda unha serie de comunicacións e ofertas para os futuros contratos lácteos, nas cales se observa unha baixa de 3 cts de euro por litro. Actualmente soamente dúas industrias están a comercializar este tipo de produción, Lactalís e Leite Celta. Perto dun centenar de explotacións lácteas, van sufrir estas baixadas.

Ler mais

SLG e Fruga instan á Xunta e á Delegación do Goberno a ordenar aos concellos a apertura dos mercados de alimentos de proximidade da súa competencia para garantir o acceso da cidadanía a bens esenciais

Os gobernos locais que están a pechar estes puntos de venda directa de produtos do agro estarían a incumprir as recomendacións da Comisión Europea na crise do COVID 19.

 

O Sindicato Labrego Galego (SLG) e a Federación Rural Galego (Fruga) queremos facer un chamamento aos gobernos municipais de Galiza para que non pechen os mercados de alimentos de proximidade que se desenvolvan nos seus respectivos concellos, xa que se trata dunha actividade económica fundamental para todas aquelas familias labregas que optaron pola venda directa para comercializar as súas producións, asi como para as persoas consumidoras habituais.

Ler mais

A FRUGA solicitou unha reunión coa Sub-delegada do goberno na Coruña para tratar da situación das feiras e mercados.

SUBDELEGACIÓN DO GOBERNO EN A CORUNHA.

D. Xurxo Álvarez Pérez, em nome e representaçom da Federación Rural Galega – FRUGA, em exercício das competências que lhe atribuem os Estatutos, como presidente da mesma dirijo-me a essa subdelegaçom do Governo do Estado espanhol na Corunha com o fim de solicitar uma reuniom presencial ou telemática para tratar da situaçom na que se encontram as feiras e mercados tradicionais de carácter alimentar.

Ler mais

A FRUGA reclama a rectificación da Xunta para garantir o funcionamento de feiras e mercados alimentares

Estase a suspender a celebración das feiras e mercados tradicionais e de proximidade por mor do coronavírus.

Xermade, 14 de marzo de 2020.- A recen declarada pandemia do covid-19 está a coller á administración autonómica, en maos do Partido Popular, a contra-pé. Nun primeiro momento foron as administracións locais as que comezaron a tomar distintas medidas, moitas veces levadas polo alarmismo e a psicose colectiva; entre esas medidas e case de xeito xeneralizado, a expresa prohibición de celebrar as feiras e mercados tradicionais de alimentación.

Ler mais