Recuperar a autoestima no noso rural

Autor: Xabier Bruña Garcia. Queda alguén aí? A nivel global o sistema urbano-agro-industrial atópase en descomposición, sendo necesaria unha reconfiguración do propio sistema. No noso país a dicotonía urbano-rural está polarizándose cada día máis, o que fai que o equilibrio razoable ao que se chegara no uso do territorio no pasado se desfaga e comporte a día de hoxe graves problemas estruturais: http://www.terraetempo.org/artigo.php?artigo=1935&seccion=7