A baixado do prezo do leite ao sector produtor non está a repercutir nunha baixada nos puntos de venda, o que debería levar a que a Xunta de Galiza tomará cartas no asunto

Os elos extremos da cadea, produtor e consumidor, son os sectores mais prexudicados pola práctica dos sectores intermediarios, industria e distribución.

Sarria, 17 de xullo de 2023. Nos últimos tempos as explotacións lácteas galegas estamos a sufrir unha serie de baixadas do prezo do leite, podemos falar de entre 3 e 4cts de euro en cada litro que vendemos, dependendo das distintas industrias. Baixadas totalmente inxustificadas, tendo en conta ademais que os custos de produción seguen igual, e nalgún caso con pequenas subas.

Desde a FRUGA parece-nos, que estamos ante unha tendencia totalmente inxustificada, e que o único obxectivo que ten non é outro que o propio enriquecemento da industria e da distribución.

No actual contexto de inflación, sobre todo no que ten a ver cos produtos alimentares, estamos a observar como os prezos que se están a pagar nos puntos de venda non baixaron, senón que están igual que cando as ganderías percibían cantidades superiores ás que se están a cobrar hoxe. Tanto as empresas lácteas como a gran distribución están a incrementar os seus beneficios de forma notable durante o 2023, como consecuencia de pagarlles menos os gandeiros e gandeiras e ao mesmo tempo mantendo os mesmos prezos de venda aos consumidores e consumidoras.

Ante unha situación deste tipo preguntamos-nos, para que sirve a lei da cadea alimentar, para que serven organismos como a AICA. Non vemos que contribúan de forma efectiva para parar a sangría que estamos a sufrir as explotacións lácteas galegas. Tanto a industria como a distribución seguen a campar as súas anchas, obrigando as ganderías a vender o seu produto a prezos que practicamente non cobren os custos de produción.

FRUGA entende que a Xunta de Galiza a través do seu conselleiro, ten que tomar cartas no asunto, e non converterse en mero espectador dunha situación que se ve agravada trala sinatura dos últimos contratos. É hora de que a Consellería do Medio Rural convoque a todos os axentes implicados directamente na produción, transformación e comercialización do leite para intentar darlle unha solución a esta baixada de prezos, que pon en risco o futuro de moitas explotación lácteas galegas. Galiza é unha potencia láctea, e a Xunta de Galiza debe tomar cartas no asunto e evitar os abusos que estamos a sufrir os produtores e produtoras de leite.

Vemos mais unha vez como en momentos de alza de prezos, sempre saen desde a Consellería do Medio Rural a pór-se medallas, en cambio nunha situación de dificultade como actual parece que o asunto non vai con eles.

Estamos ante unha situación na cal, unha vez mais, as industrias obteñen importantes beneficios a conta de baixar os prezos no campo, e o mesmo tempo os consumidores non obteñen ningún beneficio desta baixada, xa que seguen a pagar o mesmo polo leite que consumen.